Bestuur UvA wil Rechten-faculteit gedwongen verhuizen


Facultaire Studentenraad komt in actie met open brief wegens afwezigheid van noodzakelijkheid en wenselijkheid

AMSTERDAM, 20090227 -- Met verbazing hebben studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit van Amsterdam kennis genomen van de huisvestingsplannen van het College van Bestuur (CvB) met betrekking tot de rechtenfaculteit. De Rechtenfaculteit zal als het aan het CvB ligt, in de toekomst moeten verhuizen van de huidige locatie, de Oudemanhuispoort, naar het A-gebouw op het Roeterseiland-complex (REC-A).

Boze tongen beweren dat het verzet van de juristen slechts op een emotionele band met de Oudemanhuispoort berust en dat elke voorgenomen verhuizing op een mordicus verzet stuit. Dit is echter niet waar, de emotionele band is zeker aanwezig maar is niet de kern van het verzet tegen de verhuizing. Een verhuizing is ook niet per se slecht, zolang deze in het belang van de universiteit en faculteit is. Het belangrijkste argument, waar vriend en vijand het over eens zijn, is dat het CvB op geen enkele wijze heeft aangetoond dat de verhuizing van de Rechtenfaculteit naar het REC-A noodzakelijk, laat staan wenselijk is.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft het CvB al meermaals verzocht om een constructieve dialoog. Het CvB heeft tot op heden niet inhoudelijk gereageerd. De Studentenraad is niet de enige die poogt het CvB tot een dialoog te verleiden. Ook de Centrale Studentenraad, Centrale Ondernemingsraad, Facultaire Ondernemingsraad en een collectief van 25 vooraanstaande hoogleraren hebben hun bezwaren tegen de verhuizing geuit, het CvB om toelichting gevraag maar nul op het rekest gekregen. Het CvB heeft zelfs verklaard zonder enige toelichting de negatieve adviezen van bovenstaande organen te negeren.

Al bovengenoemde organen geven aan dat de argumenten van het CvB geen hout snijden. De Oudemanhuispoort is volgens onderzoeken niet te klein voor de Rechtenfaculteit, in tegenstelling tot wat het CvB iedereen wil laten geloven. De samenwerking met de Economische Faculteit is niet zo gewenst als het CvB doet overkomen, integendeel, zowel studenten als medewerkers hebben meet actieve en idele banden met de Geesteswetenschappers waar men al jaren met veel plezier het binnenstad-complex mee deelt. Tenslotte bestaat er grote twijfel over de financile mogelijkheden om de verhuizing naar- en inrichting van het nieuwe REC-A te verzorgen, laat staan te faciliteren.

Deze bezwaren zijn nu door de Facultaire Studentenraad ten laatsten male aan het CvB voorgelegd in een open brief, geplaatst in het universiteitsblad Folia. Het plaatsen van de open brief is een laatste redmiddel, een schreeuw om aandacht van het CvB, dat alle medezeggenschapsorganen van de UvA zonder enige schroom is gepasseerd.

De brief is integraal te lezen op de website van de Folia:
folia.nl/nieuws/rechtenstudenten-sturen-open-brief-aan-cvb-over-verhuizing--608.html

Met het nalaten inhoudelijk te reageren op de twijfels en vragen van medezeggenschapsraden, medewerkers en studenten begaat het CvB een grote vergissing. Een constructieve dialoog is nodig, zeker wanneer het gaat om een, tot dusver ongewenste verhuizing van een van de belangrijkste faculteiten nadat deze meer dan 130 jaar op de huidige plek gevestigd is geweest. Het is dan ook meer dan belangrijk dat het CvB toch gedwongen wordt tot het in overweging nemen van alle bezwaren. Dit is zij verplicht aan haar faculteit, haar ontstelde medewerkers en geschokte studenten.


Deel: ' Bestuur UvA wil Rechten-faculteit gedwongen verhuizen '
Lees ook