Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
44

Directie:
voorlichting

24-06-2002

Status:
informatie

bestuur voor instituut slavernijverleden geïnstalleerd

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NINSEE) heeft met ingang van vandaag een bestuur. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) en minister Van Boxtel (GSI) hebben de nieuwe leden voor het dagelijks én algemeen bestuur officieel geïnstalleerd voor de periode 2002-2004. Voorzitter is mevrouw Georgine Acton, hoofd van de politie in het district Eemland. De bestuursleden zullen van Van der Ploeg voor 2002 bijna 227.000 euro ontvangen voor de start van het instituut. NINSEE wordt gevestigd in Amsterdam. De missie van het instituut luidt: "het ontwikkelen als hét nationale symbool van het gedeelde slavernijverleden en de gezamenlijke toekomst van alle Nederlanders, door vanuit verschillende invalshoeken het Nederlands slavernijverleden voor de Nederlandse samenleving, nationaal en internationaal, voor het voetlicht te brengen." De activiteiten hebben betrekking op vier terreinen: museale presentatie, onderzoek, educatie en documentatie. Van der Ploeg benadrukte in zijn toespraak dat het instituut voor alle Nederlanders, ongeacht herkomst, toegankelijk moet zijn. Hij vindt het noodzakelijk dat er een plek is waar men over het slavernijverleden op tal van manieren in gesprek kan gaan.

Het nationaal monument voor het slavernijverleden bestaat uit twee dimensies: een statisch monument in de vorm van een kunstwerk (onthulling op 1 juli a.s. in Amsterdam) en het dynamische monument in de vorm van een instituut, waar kennis en inzicht in de historie van de slavernij kan worden opgedaan vanuit een op de toekomst gerichte invalshoek. Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS), onder voorzitterschap van mevrouw Barryl Biekman, heeft het initiatief genomen voor zowel het statische als het dynamische monument.

Het LPS heeft de bestuursleden voorgedragen. Het bestuur van NINSEE neemt vanaf nu de leiding in de verdere oprichting van het instituut. Een nog te benoemen kwartiermaker en bureaumanager zullen het bestuur ondersteunen in zijn taken. Het dagelijks bestuur bestaat verder uit de heer Darryl Winter als secretaris en mevrouw Lucia Martis als penningmeester. De zes overige leden voor het bestuur zijn: de heren Roelof Koops, Edwin Marshall, Rudy Uda, Alex Wallé en Samuel Kotey en mevrouw Francisca Ravestijn.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Bestuur voor instituut slavernijverleden geïnstalleerd '
Lees ook