Actueel

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor omzetbelasting besloten vennootschap

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 16-10-2001

De ontvanger van de belastingdienst vordert in deze zaak onder meer dat een (middellijk) bestuurder van een failliet verklaarde besloten vennootschap de omzetbelastingschuld van die vennootschap - die ruim twee ton bedraagt - betaalt.
De rechtbank wijst de vordering toe. Het wettelijke systeem (het samenstel van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990) is erop gericht, dat de ondernemer binnen bepaalde termijnen na het verlenen van een dienst: (1) de factuur uitreikt, (2) de omzetbelasting verschuldigd wordt en (3a) deze betaalt of (3b) betalingsonmacht meldt, als daarvan sprake is. Aan dit systeem kan niet afdoen, dat de ondernemer de factuur niet tijdig uitreikt. Immers, voor het verschuldigd worden van de omzetbelasting is bij niet tijdige uitreiking van de factuur niet doorslaggevend het tijdstip van de uitreiking, doch het tijdstip waarop de uitreiking uiterlijk had moeten geschieden. Op het moment dat de omzetbelasting verschuldigd was geworden, had de vennootschap de keuze tussen tijdig betalen of tijdig melden dat zij niet tot betalen in staat was. Dat wordt niet anders door de enkele (gestelde) omstandigheid, dat de vennootschap niet tijdig betalingsonmacht kon melden, doordat die haar pas bleek na het verstrijken van de termijn voor melding. Dit geldt temeer, nu deze omstandigheid het gevolg is van de wijze waarop de administratie van de vennootschap werd gevoerd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD4276
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor o.b. bij BV '
Lees ook