Provincie Friesland

Persberichten

Bestuurders maken heldere keuze voor Windpark Afsluitdijk

Vandaag biedt het bestuurlijk platform Windpark Afsluitdijk het Planologisch Basisdocument Windpark Afsluitdijk aan aan het kabinet Kok. Dit basisdocument is het resultaat van een intensief voorbereidingstraject dat de provinciale besturen van Fryslân en Noord-Holland en de gemeentebesturen van Wieringen, Wieringermeer, Wûnseradiel en Harlingen hebben afgelegd.

17 september 2001

Deel: ' Bestuurders maken heldere keuze voor Windpark Afsluitdijk '
Lees ook