Federatie van Ouderverenigingen

GOG overleg met Netelenbos

10 oktober 2001

Bestuurlijk overleg GOG met Vliegenthart en Netelenbos
In het kader van Gestructureerd Overleg Gehandicaptenzorg VWS (GOG) vindt er op 11 oktober bestuurlijk overleg plaats met het ministerie van VWS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op de agenda staan diverse onderwerpen.

De wet Gelijke behandeling. De GOG-partijen pleiten voor uitbreiding van de wet gelijke behandeling van mensen met een handicap en/of chronische ziekte in de volgende kabinetsperiode met het terrein van toegankelijkheid (openbaar) vervoer.

Toegankelijkheid openbaar vervoer.

Collectief vervoer en de relatie met de Wvg; De GOG-partijen willen voorkomen dat dit vervoer gebruikt wordt als excuus om het overige openbaar vervoer niet toegankelijk te maken.

Nationaal Verkeers- en Vervoerplan.

Recht op vervoer. Hierbij wordt ook verzocht om een wettelijk recht op begeleiding in het Wvg en leerlingenvervoer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuurlijk overleg GOG met Vliegenthart en Netelenbos '
Lees ook