LTO Nederland

Bestuurlijke coalitie om versterking tuinbouwkernen te redden

Breed pleidooi voor versterking infrastructuur oude centra glastuinbouw

Dinsdag 18 maart 2003 - De herstructurering van glastuinbouwcentra in het Westland en regio Aalsmeer mag niet in de wielen worden gereden omdat het rijk eerder gewekte verwachtingen niet nakomt. Er liggen plannen klaar om de infrastructuur grondig aan te pakken. Gemeenten en waterschappen hebben hiervoor eveneens geld uitgetrokken, maar de rijksoverheid laat het afweten: voor de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG), die medio dit jaar afloopt, is geen geld beschikbaar.

Als de IRG-pot leeg blijft en de regeling verdwijnt, zullen diverse plannen de mist in gaan en dat mag beslist niet gebeuren, zo vindt een gelegenheidscoalitie van gemeenten, provincies, veilingen en belangenorganisaties. Ze hebben een gezamenlijke brandbrief aan minister Veerman (LNV) ondertekend, waarin ze aandringen op financiële middelen voor de IRG en verlenging van de regeling voor minimaal twee jaar.

De gezamenlijke partijen laken de opstelling van het Rijk: deze 'druist in tegen de gewekte verwachtingen op basis van de immer door u onderstreepte noodzaak van de herstructurering van de glastuinbouw. Zeker bij de betrokken tuinders en locale overheden laat de Rijksoverheid op deze wijze een zeer onbetrouwbare indruk achter. Er was voor de IRG al veel minder uitgetrokken dan was afgesproken, waardoor grote delen van de infrastructuurplannen tot op heden niet zijn uitgevoerd.

In het Westland en in Aalsmeer liggen nog voor ruim 55 miljoen euro aan projecten klaar. Gemeenten en waterschappen hebben geld vrijgemaakt om hun deel van de financiering (50 procent) te kunnen bekostigen, zoals de IRG vereist. In diverse gebieden is al gestart met de voorbereiding van de aanleg van nieuwe infrastructuur.

De Nederlandse glastuinbouw heeft op de wereldmarkt een zeer sterke positie. De belangenorganisaties en betrokken regionale en plaatselijk overheden willen dat zo houden. Aan schaalvergroting valt niet te ontkomen. De rijksoverheid kan het juist nu niet maken om haar verantwoordelijkheid voor verbetering van de infrastructuur uit de weg te gaan.

De brief is ondertekend door LTO Nederland, bloemenveilingen Aalsmeer en FloraHolland, VNO/NCW West, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Monster, De Lier, Uithoorn, Naaldwijk, Aalsmeer, s-Gravenzande en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland BV.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO Nederland)

Deel: ' Bestuurlijke coalitie om versterking tuinbouwkernen te redden '
Lees ook