Vijf leden bestuur supportersvereniging treden af

Amsterdam, dinsdag 26 januari 1999.

De ledenraad van de Supportersvereniging Ajax, in vergadering bijeen op dinsdag 19 januari 1999, heeft besloten geen goedkeuring te verlenen aan het door het bestuur van de Supportersvereniging Ajax gevoerde beleid.

In een op 11 januari gehouden bestuursvergadering was reeds door vier leden het vertrouwen in het kernbestuur opgezegd. Deze leden zijn: C. Dieleman, R. Draak, W. Jongenelis en H. Hoevenberg. In deze vergadering was Ajax, door functie wisseling, niet aanwezig.

Tijdens de ledenraadvergadering hebben R. Draak en C. Dieleman hun ontslag ingediend. De heren W. Jongenelis en H. Hoevenberg hebben het aan de ledenraad overgelaten om een oordeel te vellen.

Gezien hetgeen ter tafel is gekomen is door de ledenraad unaniem besloten deze personen in hun functie te laten. Het ontslag van C. Dieleman en R. Draak is geaccepteerd maar werd wel betreurd.

De heer Goedbloed, Velthuizen en Kalter hebben hun functie ter beschikking gesteld. Door de ledenraad is unaniem besloten hen uit hun functie te zetten.

Het bestuurslid namens Ajax, dat ook deelneemt in het kernbestuur, blijft aan. Deze positie werd na het vertrek van Maarten Oldenhof als algemeen directeur van Ajax op 1 januari jl. ingenomen door financieel directeur Jeroen Slop en commercieel directeur Bob-Jan Hillen.

De drie overgebleven bestuursleden vormen samen met een delegatie uit de ledenraad en de directie een commissie die gaat onderzoeken op welke wijze de toekomst van de vereniging gewaarborgd wordt.

Het is uitermate triest te moeten constateren dat jullie vereniging in korte tijd twee maal is geconfronteerd met mensen die de vereniging schade toebrengen. De organisatie is echter van dien aard dat er met vertouwen kan worden gekeken naar de nabije toekomst. Financieel zullen er belangrijke stappen gezet moeten worden.

De wijze waarop dit bestuur heeft gehandeld, heeft de financiële draagkracht stevig aangetast. Er zijn in te korte tijd teveel projecten opgestart, die allemaal teveel geld hebben gekost.

Het bestuur heeft aangegeven over onvoldoende financiële gegevens te beschikken. Het driemanschap Goedbloed, Velthuizen en Kalter heeft zich teveel bezig gehouden met expansie en niet goed gelet op het evenwicht tussen ontwikkeling en financiën.

Wij zullen ervoor zorgdragen dat we uit deze malaise als SVA sterker te voorschijn komen.

Namens de organisatie en ledenraad van de Supportersvereniging Ajax.

Martin van Straaten
interim manager
_________________________________________________________________

© 1997, 1998 AFC Ajax NV. Alle rechten voorbehouden / all rights reserved.

Deel: ' Bestuursleden supportersvereniging Ajax treden af '
Lees ook