PERSBERICHT

Tijdens de jongste Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers NARIM hebben er zich enige bestuursmutaties voorgedaan.

Afgetreden zijn (in alfabetische volgorde) de heren V. H. C. M. van Bommel (Ahold), C. Coenen (DSM) en W. J. G. van der Heijden (Hollandsche Beton Groep). Deze laatste was tot zijn aftreden voorzitter van het bestuur.

Tot nieuwe bestuursleden zijn benoemd de heren Th. W. Ellenbroek (Parenco), G. R. Grit (DAF Trucks) en M. Heemstra (KPN).

Behalve uit de nieuw gekozenen bestaat het bestuur uit de heren H. Berkers (NIKE Europe), E. Bloem (Heineken), A. W. van Blitterswijk (Unilever), H. H. Gorree (Volker Wessels Stevin), E. Fens (Kappa Packaging) en R. Willemse (Vopak).

In de nieuwe samenstelling zijn de taken van het Dagelijks Bestuur als volgt verdeeld: Eric Bloem, voorzitter; Rein Willemse, secretaris; Hans Berkers, penningmeester.

NARIM heeft tot doel de vergroting van de kennis omtrent risicobeheer en risicofinanciering binnen het bedrijfsleven. De associatie is in 1996 opgericht op initiatief van AOG (Assurantie Overleg Grootondernemingen) en NRIMG (Nederlandse Risk en Insurance Managers Groep), de gespreksgroepen waarin grote en middelgrote ondernemingen en instellingen in Nederland informatie over assurantieaspecten uitwisselen. NARIM telt meer dan 130 leden, afkomstig van grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen.

Naarden, 21 februari 2000

Deel: ' Bestuursmutaties bij NARIM '
Lees ook