Nederlands Huisartsen Genootschap


Bestuurswisseling

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

Per 1 januari j.l. heeft Dr. Joost Zaat na 5 jaar afscheid genomen als lid van het Dagelijks Bestuur van het NHG. Naast het algemene bestuurswerk ging zijn aandacht met name uit naar zijn hoofdportefeuille: het Standaardenbeleid. Daarnaast hield hij zich meer specifiek onder meer bezig met het wetenschapsbeleid, het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH), de kadertraining en het NOG-Fonds Alledaagse Ziekten. De portefeuille Standaardenbeleid wordt thans verzorgd door dr. G.A. van Essen.

© copyright NHG 1999

Deel: ' Bestuurswisseling Dagelijks Bestuur NHG '
Lees ook