Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Bestuurswisselingen bij Nederlandse Orde van Register Managers (ORM)

Op 19 mei jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Register Managers in Doorn is Mieke van den Broek-Hanskamp door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de ORM. Zij volgt hiermee Jan Pasman op, die na 4 jaar zijn functie neerlegt.

Als overige bestuursleden zijn gekozen Peter Broerse, Seph Jacobs en Hans Kruijt. Ruud Bout blijft aan als penningmeester.

De ORM de Nederlandse Orde van Register Managers is de beroepsvereniging van interim-managers, die zich o.a. ten doel stelt de bevordering van deskundigheid, kwaliteit en maatschappelijk deugdelijke beroepsuitoefening. De ORM richt zich daarnaast, samen met andere maatschappelijke organisaties, op de bevordering van kwaliteit en aanzien van het vak interim-management.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuurswisselingen bij Nederlandse Orde van Register Managers (ORM) '
Lees ook