Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

05-03-2003

Bestuurszaken

Overige vergunningen

Overige vergunningen

Ontheffing stookverbod is verleend aan de heer J.A.M. van Huet voor het verbranden van snoeihout aan de Hogeweg 2 te Duiven. De ontheffing heeft een geldigheidsduur van één jaar;

Gehandicaptenparkeerplaats

Thuvinepark 91;

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de betreffende afdeling van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuurzaken Gemeente Duiven 05-03-2003 '
Lees ook