Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

29-01-2003

Bestuurszaken

Overige vergunningen


* Een ontheffing op het stookverbod is verleend aan R. Kampschreur voor het verbranden van snoeihout aan de Dorpsstraat 55 te Groessen.

* Drank- en horecavergunning verleend aan Stichting Jongeren Opbouwwerk ten behoeve van de inrichting Kastanjelaan 5 te Duiven.
* Vergunning verleend voor het houden van een kledinginzameling in het jaar 2003 aan de volgende instanties;

-Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp

-KICI kleding inzameling

-Stichting Humana Fondsenwerving

-Stichting Leger Des Heils Fondsenwerving
* Vergunning geweigerd aan 17 andere aanvragers ten behoeve van kledinginzameling in 2003.

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de betreffende afdeling van de gemeente.

Deel: ' Bestuurzaken Gemeente Duiven 29-01-2003 '
Lees ook