Wegener Arcade NV

10-05-1999

Betaalbaarstelling dividend 1998

Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 28 april 1999 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 1998, maakt Wegener Arcade NV bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw (certificaat van) aandeel op 10 mei 1999 is vastgesteld op 38 dividendrechten van een (certificaat van) aandeel van f 0,50 nominaal.

Levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 12 mei 1999 geschieden. Het dividend in contanten wordt eveneens met ingang van 12 mei 1999 betaalbaar gesteld.

Apeldoorn, 10 mei 1999

Wegener Arcade NV

Zoekwoorden:

Deel: ' Betaalbaarstelling dividend 1998 Wegener Arcade '
Lees ook