Gemeente Oud-Beijerland

BETAALD PARKEREN en de EURO in OUD-BEIJERLAND

Tarief wijziging:

Parkeergeld:

Per 1 januari 2002 wordt het tarief voor het betaald parkeren in het centrum aangepast. Het tarief bedraagt dan 0,60 per uur en minimaal 0,20 per 20 minuten. Het 0,10 muntstuk is het kleinste muntstuk dat in de automaten wordt geaccepteerd. Kleinere muntstukken worden geweigerd. Deze tarieven worden op de parkeerapparatuur vermeld.

Parkeervergunningen:

De kosten voor parkeervergunningen zijn in het jaar 2002 als volgt:
* De kosten van een parkeervergunning voor bewoners van het centrum bedragen 4,54

per kalenderjaar of gedeelte daarvan.

* De kosten voor een parkeervergunning voor hen die in het centrum een bedrijf of beroep uitoefenen op naam van het bedrijf bedragen 75,00 = 34,03 per kwartaal of gedeelte daarvan.
* De kosten voor een parkeervergunning voor hen die in het centrum een bedrijf of beroep uitoefenen op kenteken van het motorvoertuig bedragen 17,02 per kwartaal of gedeelte daarvan.
* Aan hen die in het centrum tijdelijk werkzaamheden verrichten kan een vergunning worden verstrekt voor 11,34 per kalendermaand.

Naheffing:

De kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting bedragen met ingang van 1 januari 2002 37,32

De EURO:

Met ingang van 1 januari 2002 is alle parkeerapparatuur geschikt voor de euro.

De parkeerautomaten accepteren tot en met 31 januari 2002 zowel guldens als de euro. De minimale inworp bedraagt 0,20. Het 0,10 muntstuk is het kleinste muntstuk dat in de automaten wordt geaccepteerd. Kleinere muntstukken worden geweigerd.

Met ingang van 1 februari 2002 accepteert de parkeerautomaten alleen de euro. Ingeworpen guldens worden als niet geaccepteerd terug gegeven.

Bij de parkeermeters kan vanaf 1 januari 2002 alleen met de euro worden betaald. De minimale inworp bedraagt ook hier 0,20. Het 0,10 muntstuk is het kleinste muntstuk dat in de automaten wordt geaccepteerd. Kleinere muntstukken worden geweigerd.

Indien u toch guldens inwerpt wordt géén parkeertijd in het display getoond. De ingeworpen guldens kunnen helaas niet terug gegeven worden.

Bij de parkeermeters voor het kort parkeren op de West-Voorstraat mag maximaal 2 x 10 minuten worden geparkeerd. Het tarief bedraagt hier 0,10 per 10 minuten. Hier kan dus maximaal 0,20 parkeergeld worden voldaan voor 20 minuten parkeertijd. Indien meer geld wordt ingeworpen verschijnt er niet meer parkeertijd in de display. Het te veel betaalde geld kan helaas niet terug gegeven worden.

Gehandicapten:

De houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen gratis parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in het gebied voor betaald parkeren.

Real Time Parkeren:

Gebruikers van Real Time Parkeerkaarten voor het betalen van parkeergeld hebben grote voordelen van deze kaart. Zij betalen alleen voor de werkelijk geparkeerde tijd en geen eurocent meer!

Het saldo op de kaart wordt op 1 januari door de parkeerautomaat automatisch omgezet naar de euro. Opladen kan in de maand januari zowel met guldens als met de euro. De parkeerautomaten schrijven de geparkeerde tijd vanaf 1 januari 2002 automatisch in euros af. Met ingang van 1 februari 2002 worden guldens door de automaten geweigerd en terug gegeven.

RTP-kaarten zijn verkrijgbaar zij op het Parkeerservicebureau en bij diverse winkeliers die lid zijn van de Winkeliersvereniging.

Informatie:

Voor verdere informatie kunt u terecht op het Parkeerservicebureau. Dit is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 12:30 en 13:30 17:00 uur. Het Parkeerservicebureau is gevestigd aan de Waterstal 3 in Oud-Beijerland, telefoon: 0186 612 213 en fax 0186 640 336.

Zoekwoorden:

Deel: ' Betaald parkeren en euromaatregelingen in Oud-Beijerland '


Lees ook