Gemeente Leiden

Betaald parkeren

Alleen in Vreewijk is meerderheid voor
Bewoners buiten de singels voelen weinig voor betaald parkeren

In de wijk Vreewijk wordt betaald parkeren ingevoerd. 51% van de wijkbewoners is daar een voorstander van. In de andere tien wijken buiten de singels was geen meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren. Dit blijkt uit de uitslag van de enquête van de gemeente, die in elf wijken werd gehouden. Uitgangspunten hierbij waren dat een meerderheid van meer dan 50% nodig is voor het invoeren en dat minimaal 25% van de formulieren teruggestuurd moest worden. Deze laatste score haalde overigens alle wijken.

De gemeente verspreidde 11.431 formulieren. Hiervan werden er 5.172 (45%) weer teruggestuurd. De uitslag in de elf wijken ziet er als volgt uit:

Wijk % vóór invoering betaald parkeren & % teruggestuurd Vreewijk 51% - 60%
Houtkwartier 33% - 52%
Transvaalbuurt 29% - 36%
Groenoord 25% - 34%
Rijndijkbuurt 19% - 42%
Tuinstadwijk 15% - 52%
Burgemeesterswijk 11% - 62%
Noorderkwartier 10% - 34%
Professorenwijk-W 9% - 62%
Zeeheldenbuurt
(De Waard) 8% - 43%
De Kooi 6% - 39%

Invoering Vreewijk
De bewoners van Vreewijk krijgen na de zomervakantie bericht hoe de parkeerregeling er precies komt uit te zien, en in hoeverre zij mee kunnen praten. In de loop van 2002 kan het betaald parkeren daadwerkelijk worden ingevoerd.

Overige wijken: blijvende aandacht
De parkeersituatie in de overige wijken blijft natuurlijk een aandachtspunt van de gemeente. Tijdens inloopavonden deden bewoners hiervoor suggesties. Deze suggesties gingen over het verbeteren van de handhaving vlak buiten het gebied met betaald parkeren, het verbeteren van de veiligheid van parkeerplaatsen, het beïnvloeden van het parkeergedrag van werknemers van bedrijven, het verkorten van de wachtlijsten voor een parkeervergunning in het centrum, het aanpakken van de locaties met meest schrijnende parkeerproblemen, het verder ontwikkelen van P&R-plaatsen en verbeteren van parkeergarages. De gemeente zal nagaan welke suggesties op korte termijn zijn te verwezenlijken. Suggesties voor de langere termijn worden meegenomen in het parkeerbeleidsplan dat de gemeente op dit moment ontwikkelt.

Deel: ' Betaald parkeren Leiden alleen ingevoerd in wijk Vreewijk '
Lees ook