Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

BETAALD PARKEREN NOORDWIJK AAN ZEE IN ZICHT

Gemeente legt parkeerplan voor aan bewoners

Het Parkeerbeleidsplan Noordwijk aan Zee, dat de gemeenteraad dit voorjaar in commissieverband heeft behandeld, is deze zomer op een aantal punten bijgesteld.

Op 18, 19 en 20 september aanstaande kunnen bewoners meepraten over de voorstellen tot betaald parkeren in Noordwijk aan Zee.

Om de inwoners tegemoet te komen is een handzame verkorte versie van het uiteindelijke parkeerplan geproduceerd, deze is voor iedere belangstellende vanaf volgende week beschikbaar. Vanaf maandag 10 september kan dit worden opgehaald bij het gemeentehuis, de bibliotheek of de VVV-ANWB in Noordwijk, hier ligt ook het complete eindrapport (van maart 2001) ter inzage.

De groeiende overlast van geparkeerde autos en de daarmee gepaard gaande overlast voor omwonenden kan alleen serieus worden teruggedrongen als in geheel Noordwijk aan Zee betaald parkeren wordt ingevoerd.

Uit eerder onderzoek bleek al dat zowel bewoners als ondernemers in Noordwijk aan Zee parkeerproblemen ondervinden. Bewoners ervaren deze problemen het gehele jaar door en dan met name in de eigen straat. Voor ondernemers speelt vooral de bereikbaarheid en het voorkomen van overlast tijdens de drukkere perioden.

Het bureau Haskoning, dat de huidige situatie heeft geanalyseerd komt met een aantal voorstellen om de parkeerdrukte en het zoekverkeer te reguleren:


- invoeren betaald parkeren in geheel Noordwijk aan Zee;

- invoeren parkeren voor vergunninghouders in woongebieden;

- concentreren van parkeren op (grotere) parkeerterreinen en in parkeergarages;


- aanbrengen (dynamisch) parkeerverwijssysteem;

- enigszins beperken gebruik parkeerkaart voor Noordwijkers
Verder zijn er in het seizoen een groot aantal extra parkeerplaatsen nodig ten behoeve van de dagrecreanten en wordt gekeken naar mogelijkheden om tijdens de strandpiekdagen een zogenaamde overloopvoorziening in te richten.

Nadat de meningen van de bewoners in het plan zijn meegewogen, wordt het parkeerbeleidsplan ter besluitvorming aan het college en vervolgens aan de betreffende raadscommissies voorgelegd. Na een definitief besluit door de gemeenteraad kan mogelijk in het voorjaar 2002 betaald parkeren in Noordwijk aan Zee worden ingevoerd.

Noordwijk, 4 september 2001

Deel: ' Betaald parkeren Noordwijk aan Zee in zicht '
Lees ook