Gemeente Eindhoven


Persbericht: 26 februari 1999

In centrum Eindhoven

Betaald parkeren ook op zondag

Vanaf zondag 7 maart a.s. wordt in het Eindhovense centrumge bied-noord (het gebied tussen de Westtangent, de Fellenoord en de Dommel) op zondag en bij grootschalige evenementen betaald parkeren op parkeerterreinen en bij parkeermeters ingevoerd. Het betaald parkeren zal gelden van 12.00 tot 17.00 uur. In de andere wijken van Eindhoven geldt op zondag en bij grootschalige evenementen geen betaald parkeren. Het tarief voor het parkeren in het centrumgebied-noord bedraagt fl. 2,50 per uur. De parkeergarages zijn open op koopzondagen en bij grootschalige evenementen. Op de andere zondagen kunnen de eigenaren zelf beslissen of het zinvol is de garage op te houden.

Aanpassing
Burgemeester en Wethouders van Eindhoven hebben al eerder aangekondigd dat zij het parkeren in de stad duurder willen maken. Enerzijds uit mobiliteitsoverwegingen omdat het college, mede door het reguleren van het parkeren, het centrum bereikbaar wil houden. Anderzijds uit financiële overwegingen omdat door bouwactiviteiten, zoals op de Fellenoord nabij het NS-Station, parkeerterreinen zijn vervallen die in het recente verleden garant stonden voor forse inkomsten. De parkeertarieven zijn al met ingang van 1 januari jl. verhoogd, het betaald parkeren op zondag in het centrumgebied-noord wordt aanstaande zondag 7 maart ingevoerd.

Overleg
De gemeente Eindhoven heeft haar plannen voor betaald parkeren besproken met de Kamer van Koophandel, de Federatie van Ondernemers Eindhoven (FOE) en de particuliere beheerders van de parkeergarages. Zij kunnen in grote lijnen met de plannen instemmen. De Stichting Horecaplatform Eindhoven heeft in oktober vorig jaar op de plannen gereageerd via de stadsgesprekken over het Stadsplan. De Stichting, die toen nog uitging van het invoeren van betaald parkeren alleen op koopzondagen, heeft daarbij Burgemeester en Wethouders van Eindhoven verzocht af te zien van deze maatregel. Het Horecaplatform vreest met name voor een afname van de bezoekersaantallen op (koop)zondagen. Het Eindhovense college denkt dat dit, gezien de ervaringen uit het verleden, in praktijk mee zal vallen en heeft daarom de bezwaren van de het Horecaplatform afgewezen.

Extra opbrengsten
Door de met ingang van 1 januari ingevoerde tariefsverhogingen van fl. 2,50 per uur in het centrumgebied-noord en fl. 2,00 per uur in de overige Eindhovense wijken worden de inkomsten uit de betaalde parkeerplaatsen in Eindhoven verhoogd van Fl. 9.100.000,- naar fl. 10.100.000 gulden. Het invoeren van betaald parkeren op koopzondagen en bij bijzondere evenementen ( het gaat daarbij om ongeveer 18 dagen per jaar) brengt naar schatting fl. 580.000 extra op. De overige zondagen brengen naar schatting fl. 100.000,- op maar die vallen weg tegen de kosten (kosten controleren door parkeerwachters etc.). De tariefsverhogingen en het betaald parkeren op zondag brengen dus samen ruim anderhalf miljoen gulden extra op. Daartegenover staat een inkomstenderving van fl. 1.000.000,- door het wegvallen van parkeerplaatsen in het centrum.

Deel: ' Betaald parkeren ook op zondag in Eindhoven '
Lees ook