De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

11 januari 1999

Target: tijdelijke uitbreiding van de openingstijden

Dit persbericht is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de ECB vandaag heeft verspreid.

TARGET heeft zijn eerste week goed doorstaan en een groter aantal betalingen verwerkt dan was verwacht. Er hebben zich weinig technische problemen voorgedaan en de meeste daarvan hebben geen consequenties gehad voor de activiteiten van de gebruikers van het systeem.

Van de problemen die zich hebben voorgedaan waren de meeste te wijten aan: 1) de hoge concentratie van betalingsstromen later op de dag en 2) de moeilijkheden die sommige banken hebben ondervonden bij de overgang op TARGET-regels en het opstellen van boodschappen die met TARGET verenigbaar zijn. Om die reden was aan het eind van iedere werkdag een aanzienlijk aantal betalingen niet verwerkt. Hierdoor was het aantal geweigerde betalingen groter dan verwacht.

Om de banken de tijd te geven zich aan deze nieuwe omgeving aan te passen heeft het Europees Stelsel van Centrale Banken besloten dat de finale sluitingstijd van het TARGET-systeem tijdelijk, van 11 tot en met 29 januari, zal worden verlengd tot 19.00 uur (Midden-Europese tijd). De afsluitingstijd voor klantenbetalingen blijft 17.00 uur.

Van deze uitbreiding van de openingstijden mag alleen gebruik gemaakt worden door banken die er niet in slagen hun laatste betalingen voor de normale sluitingstijd van 18.00 uur te verrekenen. Het gaat hier niet om een uitbreiding van de normale openingstijden van TARGET. Dientengevolge zal voor elke grensoverschrijdende betaling die plaats vindt via de uitgebreide dienstverlening EUR 15 extra moeten worden betaald.

Daarnaast zal tijdens deze periode de depositofaciliteit van het Eurosysteem gedurende één uur (in plaats van 30 minuten) na de sluiting van TARGET toegankelijk zijn.

Het ligt niet in het voornemen deze voorziening na eind januari 1999 voort te zetten. Op de langere termijn zal TARGET goed moeten kunnen functioneren als de banken zich aan de volgende aanbevelingen houden.

Banken moeten via hun back-offices de TARGET-boodschappen nauwkeurig opstellen in overeenstemming met de geldende regels.

Banken moeten via hun back-offices toezicht houden op de verrekening van betalingen via TARGET, met name gedurende de laatste uren van de dag en snel op geweigerde betalingen reageren.

De front-offices moeten ruim vóór 18.00 uur geen contracten meer afsluiten voor valutering op dezelfde dag, zodat de back-offices hun betalingsopdrachten aan TARGET kunnen doorgeven voordat het systeem om 18.00 uur sluit.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Europese Centrale Bank, Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Betalingssysteem Target blijft tijdelijk langer open '
Lees ook