FENIT

Betere samenwerking noodzakelijk voor effectiviteit ICT-onderzoek

14-09-2001 De belangrijkste aanbevelingen van de Task force ICT-en-kennis, die door de ministers van Economische Zaken en OC&W in september vorig jaar is ingesteld.

Het door de overheid gefinancierde ICT-onderzoek moet met 230 miljoen worden verdubbeld, wanneer Nederland tot de wereld-top op het gebied van ICT wil behoren. Daar-naast moeten strategische keuzes worden bewaakt en samenwerking worden bevorderd.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Task force ICT-en-kennis, die door de ministers van Economische Zaken en OC&W in september vorig jaar is ingesteld. Task force voorzitter dr. C. le Pair heeft op 12 juli het eindrapport overhandigd aan de beide bewindslieden. De Task force, waarin Sylvia Roelofs namens FENIT zitting heeft, heeft voor de financiering van de uitbreiding van het publiek onderzoek concrete voorstellen gedaan. Gezien de omvang is dit een maatschap-pelijk vraagstuk dat niet binnen de huidige bud-getten van onderzoeksinstellingen kan worden gedaan.

Naast verdubbeling van de publieke onderzoeksin-spanningen, geeft de Task force ook aan dat strategie en focus nodig zijn. Met name deze punten worden door FENIT als zeer belangrijk ervaren. Als instellingen en universiteiten geheel naar eigen inzicht onderzoeksonderwerpen kunnen bepalen, is de kans te groot dat dubbel of gefragmenteerd onderzoek plaatsvindt. Bundeling van krachten, betere samenwerking en meer trans-parantie zijn noodzakelijk om de gewenste effecti-viteit van het onderzoek te bereiken. De Task force stelt voor een marktplaats in te richten, waarop vraag en aanbod naar kennis en onderzoek kunnen worden uitgewisseld. Een Nationaal Forum moet sturing geven aan onderwerpkeus bij het ICT-onderzoek.

Meer informatie over de Task force is te vinden op de website: : www.taskforce-ict-en-kennis.nl

copyright FENIT 2001

Ga terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Beter samenwerken noodzaak voor effectiviteit ICT-onderzoek '
Lees ook