CDA

Ria Oomen: betere bescherming voor voetgangers door aanpassing auto's

Het Europees Parlement steunt het convenant met de Europese automobielindustrie om auto's veiliger te maken. Het gaat om forse ingrepen in de constructie van auto's. De auto´s moeten onder andere door een betere bescherming aan de voor- en achterzijde de verwondingen beperken van fietsers en voetgangers bij een botsing.

Verkeersongevallen zijn doodsoorzaak nummer 1 voor Europeanen onder de 45 jaar. Jaarlijks sterven meer dan 8.500 voetgangers en fietsers en meer dan 180.000 raken zwaar gewond op de wegen van Europa ten gevolge van een verkeersongeval.

Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten is een groot voorstander van zelfregulering, het is snel en effectief, maar moet wel iets voorstellen: "8.500 verkeersdoden betekent 650 slachtoffers per maand, dit komt neer op het neerstorten van drie volle jumbojets per twee maanden. De verkeersonveiligheid is geen natuurverschijnsel, waar we machteloos tegenover staan. Integendeel, wij maken het verkeer en wij kunnen het zo veilig maken als we zelf willen. Vrijwillige overeenkomsten tussen overheid en industrie zijn ongetwijfeld de snelste en meest flexibele manier om tot resultaat te komen. Voor de tweede fase maatregel om voetgangers te beschermen heeft de Europese Commissie toegezegd om binnen een jaar met een kaderrichtlijn te komen.

Door het convenant, dat meteen werkt voor nieuwe auto's, zullen alle auto's gecontroleerd worden en uitgerust worden met ABS (Antiblokkeerinrichting) en attentieverlichting. Bovendien zullen de zogenaamde koeienvangers niet meer op auto's worden aangebracht. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om de voorzijde van auto's voetgangersvriendelijker te maken. Denk hierbij aan "zachte" motorkappen en wegklappende uitstekende delen.

Ria Oomen-Ruijten: " Dit convenant is een grote stap vooruit, maar we moeten ook kiijken naar een verbetering van de veiligheid van de inzittenden. Het aantal gevallen van whiplash spreekt voor zich. De Europese Commissie heeft toegezegd met een reactie en voorstellen te komen om ook aan dit probleem dat ik al een aantal malen heb aangekaart iets te doen."

Meer bijzonderheden:

Ria Oomen-Ruijten, lid Europees Parlement. tel. + 31-6-53232412 of

Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA, tel. + 32 475 721 280

Deel: ' Betere bescherming voor voetgangers door aanpassing auto's '
Lees ook