Betere privacystandaarden leggen een betrouwbare basis voor e-commerce

Schiphol-Rijk/Brussel, 24 juni 1999 - Microsoft heeft op PC Expo aangekondigd stappen te ondernemen om de privacy van Internet-gebruikers te verbeteren. Dit gebeurde bij monde van Bob Herbold, Microsoft Executive Vice President en Chief Operating Officer. Hij noemde vijf initiatieven, waarmee Microsoft en de e-commerce branche een hogere prioriteit kunnen geven aan de privacy van consumenten op Internet.

"Ontoereikende privacybescherming vormt een rem op de groei van e-commerce. Het is ons doel om de expertise en technologie te leveren om de branche de goede richting te wijzen op het gebied van privacy," zei Herbold. "We kondigen daarom enkele belangrijke stappen aan om van Internet een betrouwbaar wereldwijd medium te maken voor communicatie en handel. Onze onderneming en de gehele branche hebben echter nog een lange weg te gaan, voordat gebruikers het gevoel zullen hebben dat hun persoonlijke informatie niet wordt misbruikt."

Privacy Wizard
De Privacy Wizard, die Microsoft heeft ontwikkeld samen met het TRUSTe privacy-waarborgprogramma, is sinds kort te verkrijgen op de Microsoft MSN LinkExchange-website (). Meer dan 2.000 organisaties hebben deze tool reeds gebruikt als ondersteuning bij het ontwikkelen van een privacybeleid. Om een snellere verspreiding van veelomvattende privacyreglementen te stimuleren, stelt Microsoft de Privacy Wizard beschikbaar aan individuele gebruikers en kleine organisaties die web sites creëren en beheren. De Privacy Wizard wordt daartoe breed aangeboden via Microsoft.com en wordt tevens getoond op andere productgerelateerde web sites van Microsoft, zoals de sectie over FrontPage, de software voor het creëren en beheren van web sites op MSDN Online.

"Een van de manieren om online privacy te stimuleren is eenvoudige toegang bieden tot geaccepteerde privacymethoden aan iedere web site, van groot tot klein," zegt Bob Lewin, executive director of TRUSTe, een non-profit organisatie die Internet-ondernemingen steunt bij het ontwikkelen van verantwoorde informatieverstrekking aan klanten. "Het is belangrijk dat eigenaren van kleine organisaties en individuen vanaf de start toegang hebben tot tools zoals de Privacy Wizard, zodat zij hun bedrijfsmodel kunnen opbouwen met de privacystandaard in gedachten. We hopen dat onze privacyreglementen deze organisaties tevens stimuleren om zich te laten certificeren."

Privacy eisen aan online advertenties
Microsoft, de grootste online adverteerder ter wereld, kondigt aan dat zij haar advertentieruimte alleen nog zal inkopen bij web sites die vóór het jaar 2000 een veelomvattend privacybeleid hebben gerealiseerd. Herbold stelt dat webbeheerders met behulp van de Privacy Wizard een uitstekende mogelijkheid hebben om binnen een half jaar een goed privacyreglement op te stellen.

Herbold citeerde uit een recent onderzoek van Georgetown University, waaruit bleek dat 97 sites uit de top 100 reeds beschikken over een privacyreglement. Hij stelde dat nu de nadruk moet liggen op het verbeteren van deze reglementen. Een compleet privacyreglement dient de volgende punten te bevatten: een mededeling aan de gebruiker dat informatie wordt verzameld; toestemming ontvangen om zulke informatie te mogen gebruiken; toegang tot deze informatie voor de gebruiker; beveiliging van de informatie, waarbij rekening wordt gehouden met kinderen en handhaving van het privacyreglement.

Samen met de beheerders van de sites waarop zij adverteert, zal Microsoft aanwijzingen geven voor het gebruik van de Privacy Wizard. Tevens zal Microsoft organisaties adviseren om een overeenkomst te sluiten voor een gecertificeerd privacyreglement met TRUSTe, de Better Business Bureau Online (BBBOnLine) of een ander, onafhankelijk en in de branche geaccepteerd privacyprogramma. Door een snelle toename van onafhankelijke, gecertificeerde privacyreglementen bij honderden websites hoopt Microsoft dat gebruikers Internet op korte termijn als een veilig medium ervaren.

Uitbreiding van privacybeleid
Microsoft heeft haar eigen privacyreglement verhelderd en uitgebreid, zodat klanten er verzekerd van zijn dat Microsoft ook aan zichzelf hoge eisen stelt op het gebied van privacy. MSN heeft haar privacyreglement uitgebreid tot al haar 29 internationale portal sites en heeft dit vertaald in 15 talen. Het privacyreglement op Microsoft.com geeft duidelijk aan welke principes voor Microsoft van belang zijn: melding, toestemming, toegankelijkheid, beveiliging, handhaving en rekening houden met kinderen.

Privacy standaards stimuleren
Microsoft leidt de ontwikkeling van een standaard platform voor privacy, het zogeheten Platform for Privacy Preferences (P3P) Project, als deelnemer van het World Wide Web Consortium (W3C) bij het Massachusetts Institute of Technology. P3P is als initiatief van W3C begonnen in 1997 met het doel tegemoet te komen aan de privacywensen van gebruikers, rekening houdend met de commerciële en zakelijke mogelijkheden van het Internet. De Privacy Wizard is de eerste applicatie binnen het P3P-systeem voor privacyreglementen en steunt klanten bij het maken van eigen reglementen in het Extensible Markup Language (XML)-formaat. Omdat dit formaat eenvoudig is te interpreteren met behulp van software, vormen XML-reglementen een stimulans voor het ontstaan van technologie, waarmee Internet-gebruikers in de toekomst bij het bezoek van sites zelf de gewenste 'privacy-garanties' kunnen vastleggen.

Microsoft Passport
Microsoft Passport is geannonceerd in maart 1999 en vereenvoudigt in de toekomst het bezoek aan web sites, doordat Internet-gebruikers hun naam en wachtwoord in één 'portefeuille' kunnen opslaan om te gebruiken op websites die geschikt zijn voor Microsoft Passport. Om er zeker van te zijn dat gebruikers veilig online zijn, eist Microsoft van alle organisaties die het Microsoft Passport-initiatief ondersteunen dat zij ook deelnemen aan een in de branche geaccepteerd, onafhankelijk privacyprogramma, zoals de TRUSTe of BBBOnLine privacy waarborgprogramma's.

Microsoft en privacy
In 1998 begon Microsoft een bedrijfsbrede campagne om consumenten controle te geven over hun persoonlijke informatie op Internet. Tevens gaf het bedrijf haar zakelijke partners en de volledige branche voorlichting over de noodzaak om de consumentenprivacy op Internet te respecteren. Microsoft geeft een hoge prioriteit aan online-privacy, zowel vanuit technisch standpunt als vanuit beleidsmatige overwegingen. Daartoe werkt het bedrijf samen met privacyorganisaties om de noodzakelijke technologie te integreren in haar Internet-producten en -diensten, die het mogelijk maken om op een betrouwbare wijze persoonlijke informatie uit te wisselen. Microsoft heeft ook meegedaan aan programma's om alle Internet-gebruikers, inclusief kinderen, te leren hoe zij het Internet zo veilig en effectief mogelijk kunnen gebruiken en hun persoonlijke gegevens online kunnen beschermen.

Microsoft
Sinds de oprichting in 1975 heeft Microsoft zich ten doel gesteld om voor de PC software te creëren die mensen waardevolle mogelijkheden biedt, zowel thuis als op het werk en op school. Microsofts visie 'een computer op ieder bureau en in ieder huis', is nu geïntegreerd met Internet, hetgeen het bereik van de PC en haar gebruikers verruimt. Als 's werelds grootste softwareleverancier levert het bedrijf innovatieve producten die doorlopend worden afgestemd op de behoeften van de klant. Het productaanbod omvat besturingssystemen, serverapplicaties, applicaties voor zakelijk en privé-gebruik en tools voor het ontwikkelen van bedrijfsbrede zakelijke en Internet-applicaties. Microsoft biedt tevens online diensten, geeft personal computerboeken uit en levert hardware, waaronder toetsenborden en muizen. De producten van Microsoft zijn geschikt voor vrijwel alle PC's, beschikbaar in meer dan dertig talen en worden in meer dan vijftig landen verkocht.

Deel: ' Betere privacystandaarden betrouwbare basis e-commerce '
Lees ook