RVD/DV

MINISTERRAAD: BETERE SAMENWERKING IN VEILIGHEIDSREGIO'S.......

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
31 maart 2000

BETERE SAMENWERKING IN VEILIGHEIDSREGIO'S

Het kabinet verwacht dat de komende jaren in steeds meer regio's één bestuur wordt gevormd voor de regionale brandweer en de geneeskundige hulpverleningsdiensten samen. Zo ontstaat in de verschillende regio's één bestuurlijke organisatie voor de hulpverlening bij rampen en ongevallen. Dit versterkt de samenwerking tussen de brandweer en de geneeskundige diensten. Het vormen van één gezamenlijk bestuur wordt niet verplicht, maar blijft vrijwillig. Het regiobestuur van de politie blijft apart.

Dit heeft het kabinet op voorstel van staatssecretaris drs. G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) besloten in reactie op een advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB).

Uiterlijk in 2003 zullen de regiogrenzen van de verschillende hulpverleningsdiensten samenvallen. Op dit moment kent Nederland nog 38 brandweerregio's, 25 politieregio's en 26 geneeskundige regio's die elkaar overlappen. Halverwege dit jaar zullen de provincies voorstellen doen om deze lappendeken te vervangen door een nieuwe regio-indeling met samenvallende grenzen. Uitgangspunt daarbij is de huidige gebiedsindeling van de politieregio's. Het kabinet wil niet dat er binnen één politieregio meerdere brandweerregio's of geneeskundige regio.s zijn

RVD, 31.03.2000

31 mrt 00 14:52

Deel: ' Betere samenwerking in veiligheidsregio's '
Lees ook