FENIT

Betere samenwerking noodzakelijk voor effectiviteit ICT-onderzoek

18-07-2001 Het door de overheid gefinancierde ICT-onderzoek moet met Hfl. 230 miljoen worden verdubbeld, wanneer Nederland tot de wereldtop op het gebied van ICT wil behoren. Daarnaast moeten strategische keuzes worden bewaakt en samenwerking worden bevorderd.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Task force ICT-en-kennis, die door de ministers van Economische Zaken en OC&W in september vorig jaar is ingesteld. Task force voorzitter dr. C. le Pair heeft op 12 juli het eindrapport overhandigd aan de beide bewindslieden. De Task force waarin Sylvia Roelofs namens FENIT zitting heeft - heeft voor de financiering van de uitbreiding van het publiek onderzoek concrete voorstellen gedaan. Gezien de omvang is dit een maatschappelijk vraagstuk dat niet binnen de huidige budgetten van onderzoeksinstellingen kan worden gedaan.

Naast verdubbeling van de publieke onderzoeksinspanningen, geeft de Task force ook aan dat strategie en focus nodig is. Met name deze punten worden door FENIT als zeer belangrijk ervaren. Als instellingen en universiteiten geheel naar eigen inzicht onderzoeksonderwerpen kunnen bepalen, is de kans te groot dat dubbel of gefragmenteerd onderzoek plaatsvindt. Bundeling van krachten, betere samenwerking en meer transparantie zijn noodzakelijk om de gewenste effectiviteit van het onderzoek te bereiken. De Task force stelt voor een marktplaats in te richten, waarop vraag en aanbod naar kennis en onderzoek kunnen worden uitgewisseld. Een Nationaal Forum moet sturing geven aan onderwerpkeus bij het ICT-onderzoek.
Meer informatie over de Task force is te vinden op de website: www.taskforce-ict-en-kennis.nl

copyright FENIT 2001

Ga terug

Deel: ' Betere samenwerking voor effectiviteit ICT-onderzoek '
Lees ook