BETOGING MALIEVELD TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID EN UITBUITING

BETOGING MALIEVELD TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID EN UITBUITING.

Op dinsdag 27 januari vond een grote manifestatie van Break the System plaats op en om het Malieveld in Den Haag. Break the System is een brede politieke beweging die opkomt voor de zwakkeren in de maatschappij. Zij wil het huidige politieke systeem waarbij de armen steeds armer en de rijken steeds rijker worden, doorbreken door een stem aan het volk te geven en de politieke macht van het volk te vergroten. Ze strijden voor goed onderwijs, goede zorg en een basisinkomen voor iedereen. Ze zijn tegen winstoogmerk voor basisdiensten zoals zorg, onderwijs, energie, water, openbaar vervoer en wonen.

Er waren duizenden mensen op de manifestatie gekomen. Er was een uitgebreid programma met sprekers uit diverse bevolkings- en beroepsgroepen die zich zorgen maken over armoede, werkeloosheid, schulden, de gezondheidszorg, jeugdzorg en ouderenzorg. De toespraken werden afgewisseld met muzikale optredens. De overheid had blijkbaar nogal wat onrust verwacht want het Malieveld was omsingeld met politie en ME. Uiteindelijk heeft VVD burgemeester Van Aartsen voortijdig een einde aan de manifestatie gemaakt en zijn een aantal betogers opgepakt. Als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van migranten met een beperking, die vaak in een heel moeilijk sociale en financiële situatie verkeren, was Ahmed El Mesri gevraagd om een toespraak te houden. Zijn toespraak kunt u hierop zien. Met veel kijk plezier…..

Laten we samen zorgen dat iedereen zicchzelf kan zijn in Amsterdam en in Nederland. Daar staan wij voor!

Deel: ' Betoging Malieveld tegen sociale ongelijkheid en uitbuiting '
Lees ook