Gemeente Hilversum


Betreden terrein afgebrande HTS gevaarlijk

26 augustus 1999

Gebleken is dat een deel van het hekwerk rondom de afgebrande, voormalige HTS aan de Kolhornseweg is verschoven. Dit is aanleiding om er nogmaals op te wijzen dat vanwege vallend puin, instortingsgevaar en de kleine hoeveelheden asbest die zich daar bevinden, het niet is toegestaan om zich op het terrein te begeven. Overigens betreft het hier asbest in vaste vorm die ongevaarlijk is wanneer die niet wordt vastgepakt Als extra waarschuwing worden er aan de hekken bordjes geplaatst met het opschrift: Gevaarlijk Terrein.

Mits men wegblijft van het terrein, is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Maandag 30 augustus begint een gespecialiseerd bedrijf, samen met de sloper, met het ruimen van het puin, waaronder ook de geringe hoeveelheid asbest.

Deel: ' Betreden terrein afgebrande HTS Hilversum gevaarlijk '
Lees ook