MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

EXPERTBIJEENKOMST BIJ VERKEER EN WATERSTAAT: BETROUWBAARHEID INTERNET

ZAAK VAN IEDEREEN

De betrouwbaarheid van Internet is een zaak van iedereen. Alleen door gezamenlijke inspanning van alle partijen kan een veilig en betrouwbaar Internet als basis dienen voor de informatiemaatschappij. Dat is de conclusie van een expertbijeenkomst donderdag 23 maart in Madurodam. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een betrouwbare ICT-infrastructuur. Aanwezig waren een honderdtal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en gebruikersorganisaties.

Dagvoorzitter Guus Broesterhuizen, directeur van de directie Informatie-Infrastructuur van DGTP concludeerde aan het einde van de expertbijeenkomst dat de betrouwbaarheid van het Internet steeds belangrijker wordt voor de kwaliteit van de toekomstige informatiemaatschappij. Vertrouwen in Internet stimuleert nieuwe ontwikkelingen zoals e-commerce (handel via Internet) en e-government (electronische dienstverlening door de overheid) en geeft een verdere impuls aan de economie. De beveiliging van het Internet raakt vele partijen. Lastig daarbij is dat er grote verschillen in kennis bestaan en geen van de partijen de volledige verantwoordelijkheid draagt. Dat bemoeilijkt de beveiliging van Internet.

De bewustwording van het belang van informatiebeveiliging op Internet moet worden verhoogd. Dit kan door voorlichting en educatie richting gebruikers (Consumer Empowerment). Ook hard- en software leveranciers moeten worden gewezen op de beveiligingsaspecten van hun produkten. Voor providers zouden brancheorganisaties beveiligingsmaatregelen (internet security baselines) kunnen opstellen. Voor geschillen moeten er goede en snelle arbitrageprocedures komen. Opstellen en implementeren van de beveiligingsmaatregelen is primair een zaak voor de markt. Broesterhuizen gaf het belang aan van afstemming van ideeën en activiteiten door de verschillende partijen. Het Platform voor Veilige Communicatie (PVC), onder voorzitterschap van DGTP, kan een rol vervullen bij de verdere uitwerking hiervan.

Lilly van Geest, telefoon 070 - 351 6887

24 mrt 00 17:36

Deel: ' Betrouwbaarheid Internet zaak van iedereen '
Lees ook