PERSBERICHT

Amsterdam, 17 januari 2000

Beursintroductie BioPharma Fund

Onder het motto "Vandaag beleggen in de geneesmiddelen van morgen" is een nieuw beleggingsfonds van start gegaan, het BioPharma Fund. Het fonds investeert in snelgroeiende innovatieve biofarmaceutische ondernemingen.

Het BioPharma Fund is een open-end beleggingsfonds, dat naar verwachting op 2 februari a.s. een notering aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. krijgt. De inschrijvingsperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2000. MeesPierson N.V. begeleidt de beursintroductie.

Fondsprofiel
Het fonds investeert in ondernemingen met activiteiten op het gebied van medische biotechnologie, farmacie en medische apparatuur. Het fonds is uniek in Nederland, want anders dan bestaande farmacie/healthcare beleggingfondsen, investeert het in snelgroeiende en innovatieve biofarmaceutische ondernemingen zoals Amgen, Biogen and Genentech. Door een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen streeft het fonds naar het realiseren van bovengemiddelde rendementen op lange termijn. De beleggingsportefeuille zal bestaan uit ruim dertig ondernemingen met uiteenlopende risicoprofielen. Het fonds zal vooral in de Verenigde Staten en Europa investeren.

Toenemende vraag
De vraag naar nieuwe en betere medicijnen neemt toe door de voortdurende groei en vergrijzing van de wereldbevolking. Bovendien willen mensen langer jong en fit blijven en neemt het medicijngebruik toe om de kwaliteit van leven te verbeteren of om ziekten te voorkomen. Vele biofarma bedrijven zijn uitstekend gepositioneerd om te profiteren van deze toenemende vraag naar medicijnen. Het BioPharma Fund investeert bijvoorbeeld in ondernemingen die nieuwe geneesmiddelen voor kanker, aids en de ziekte van Alzheimer ontwikkelen.

Fondsbeheer
De fondsbeheerders beschikken over specialistische kennis van medische wetenschappen en financiën en hebben zelf gewerkt bij verschillende biofarma bedrijven. Dr Reijer Lenstra, een professionele belegger op Wall Street, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beleggingsbeslissingen. Hij wordt hierin bijgestaan door beleggingsanalist Tom Brakel, arts, en BankInvest, een Deense vermogensbeheerder met al jarenlang een sterke focus op de biofarma sector. Het fonds maakt ook gebruik van een Wetenschappelijke Adviesraad bestaande uit vier vooraanstaande Nederlandse en Belgische wetenschappers. De Raad van Commissarissen van het BioPharma Fund bestaat uit dr K. Wiedhaup (Organon), dr E. Schweizer (Medarex, daarvoor Novartis), mr J. Kleyn (Allen & Overy) en drs M. de Jong (MeesPierson).

Historisch rendement
De meest representatieve indices voor de biofarmasector zijn de AMEX Biotechnologie Index en de NASDAQ Biotechnologie Index. Over de vijfjarige periode van 1995 tot en met 1999 hebben deze indices een gemiddeld jaarlijks rendement van respectievelijk 37% en 40% behaald. In het afgelopen jaar zijn beide indices meer dan verdubbeld, mede als gevolg van hogere winstverwachtingen.

Beursintroductie
Het BioPharma Fund, een open-end beleggingsfonds, krijgt naar verwachting op 2 februari a.s. een notering aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. De uitgifteprijs bedraagt €25 per aandeel. Het prospectus is heden gepubliceerd. De inschrijvingsperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2000, 15.00 uur. MeesPierson N.V. begeleidt de beursintroductie en is placement agent. F. van Lanschot Bankiers N.V. zal optreden als co-placement agent.

Voor nadere informatie:
Contactpersoon: Reijer Lenstra (tijdens inschrijfperiode te bereiken via MeesPierson N.V., Marjolein Boogaards (020-527 11 16)).

Voor algemene informatie over het BioPharma Fund kunt u terecht op www.biopharmafund.nl.

Het prospectus is verkrijgbaar bij MeesPierson N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam (020-527 24 67) en F. van Lanschot Bankiers N.V., Hooge Steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch (0800-1620).

Deel: ' Beursintroductie beleggingsfonds BioPharma Fund '
Lees ook