Nuffic

Persberichten

Den Haag, 28 oktober 1999

Beurzen voor postdoctorale opleiding Europa College

De Nederlandse overheid stelt acht beurzen beschikbaar voor een eenjarige postdoctorale opleiding aan het Europa College. Het Europa College heeft vestigingen in Brugge en Warschau. Van de 8 beurzen zijn er twee voor een studie in Warschau gereserveerd.
Het gaat om een bedrag van 12000 Ecu.
Deze beurzen zijn uitsluitend bestemd voor jonge afgestudeerden economie, rechten, bestuurskunde, politieke wetenschappen en de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Nuffic, afdeling Internationalisering, postbus 29777, 2502 LT, Den Haag, tel. (070) 42 60 247. Zij moeten uiterlijk op 31 januari 2000 bij het Europa College zijn ingediend.

Deel: ' Beurzen voor postdoctorale opleiding Europa College '
Lees ook