Registratiekamer

Beveiliging bevolkingsgegevens onvoldoende

Registratiekamer onderzocht bevolkingsadministratie gemeenten

18 februari 1999

De gegevens van de burgers die zijn opgeslagen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn onvoldoende beschermd. De technische en organisatorische beveiliging van de systemen en de naleving van de geheimhoudings-verplichting schieten tekort. De controle op de verwerking van de gegevens laat te wensen over. Regels en procedures zijn onvoldoende bekend bij de betrokken ambtenaren of worden niet nageleefd. Aldus luiden enkele van de conclusies van de Registratiekamer, die een onderzoek deed naar de inrichting en het gebruik van de GBA in de gemeenten Breda, Almelo en Langedijk. De Registratiekamer, wettelijk toezichthouder van de GBA, gaat er van uit dat de situatie in die gemeenten een indicatie is voor de situatie in andere gemeenten in Nederland.

De Registratiekamer heeft de minister voor het grote Steden- en Integratiebeleid aanbevolen de normen en methoden die in dit onderzoek zijn gebruikt, over te nemen in de periodieke controle van de GBA die in de nabije toekomst in alle gemeenten zal worden uitgevoerd. Met het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten is het overleg hierover reeds gaande. Breda, Almelo en Langedijk wordt de gelegenheid geboden om binnen uiterlijk een jaar alle aanbevelingen op te volgen die in het rapport van de Registratiekamer worden gedaan. Een aantal maatregelen hebben de betrokken gemeenten reeds getroffen.

De GBA - sinds 1994 de opvolger van het bevolkingsregister - is het volledig geautomatiseerde informatiesysteem van elke gemeente, waarin de gegevens van alle inwoners zijn vastgelegd. Die gegevens worden onder meer gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken en het verlenen van diensten (zoals het verstrekken van uittreksels, vergunningen, rijbewijzen en paspoorten). Uit de GBA verstrekken gemeenten ook de basisgegevens aan een aantal andere overheden, waaronder politie, justitie en de belastingdienst. Slechts in beperkte mate en alleen op basis van een gemeentelijke verordening, mogen gegevens worden verstrekt aan andere organisaties. Daarom moeten de hoogste eisen worden gesteld aan de juistheid, de zorgvuldige verwerking en de beveiliging van die gegevens. Het onderzoek van de Registratiekamer toont aan dat daaraan nog niet is voldaan.

De gegevens van de burgers die zijn opgeslagen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn onvoldoende beschermd. De technische en organisatorische beveiliging van de systemen en de naleving van de geheimhoudings-verplichting schieten tekort. De controle op de verwerking van de gegevens laat te wensen over. Regels en procedures zijn onvoldoende bekend bij de betrokken ambtenaren of worden niet nageleefd. Aldus luiden enkele van de conclusies van de Registratiekamer, die een onderzoek deed naar de inrichting en het gebruik van de GBA in de gemeenten Breda, Almelo en Langedijk. De Registratiekamer, wettelijk toezichthouder van de GBA, gaat er van uit dat de situatie in die gemeenten een indicatie is voor de situatie in andere gemeenten in Nederland.

De Registratiekamer heeft de minister voor het grote Steden- en Integratiebeleid aanbevolen de normen en methoden die in dit onderzoek zijn gebruikt, over te nemen in de periodieke controle van de GBA die in de nabije toekomst in alle gemeenten zal worden uitgevoerd. Met het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten is het overleg hierover reeds gaande. Breda, Almelo en Langedijk wordt de gelegenheid geboden om binnen uiterlijk een jaar alle aanbevelingen op te volgen die in het rapport van de Registratiekamer worden gedaan. Een aantal maatregelen hebben de betrokken gemeenten reeds getroffen.

De GBA - sinds 1994 de opvolger van het bevolkingsregister - is het volledig geautomatiseerde informatiesysteem van elke gemeente, waarin de gegevens van alle inwoners zijn vastgelegd. Die gegevens worden onder meer gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken en het verlenen van diensten (zoals het verstrekken van uittreksels, vergunningen, rijbewijzen en paspoorten). Uit de GBA verstrekken gemeenten ook de basisgegevens aan een aantal andere overheden, waaronder politie, justitie en de belastingdienst. Slechts in beperkte mate en alleen op basis van een gemeentelijke verordening, mogen gegevens worden verstrekt aan andere organisaties. Daarom moeten de hoogste eisen worden gesteld aan de juistheid, de zorgvuldige verwerking en de beveiliging van die gegevens. Het onderzoek van de Registratiekamer toont aan dat daaraan nog niet is voldaan.

Deel: ' Beveiliging bevolkingsgegevens onvoldoende '
Lees ook