PRESSRELEASE

Beveiligingsbranche professionaliseert


- Nieuw directieteam FR Security BV

FR Security, in Nederland toonaangevend leverancier op het gebied van geavanceerde beveiligingssystemen, heeft wederom een belangrijke stap gezet voor een verregaande professionalisering. De structuur van het bedrijf is recent ingrijpend aangepast en afgestemd op de toekomst. Eigenaar Richard Lezer vervult de functie van Algemeen Directeur en geeft leiding aan een nieuw driekoppig directieteam, ieder verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied.
Richard Lezer: 'De innovatie in onze branche gaat behoorlijk snel. Nieuwe technologieën en voortdurend veranderende maatschappelijke omstandigheden stellen steeds hogere eisen aan de beveiligingssystemen. De markt vraagt steeds meer om professionele voorlichting, advisering en oplossingen. In deze vernieuwde organisatiestructuur staan onze dealers centraal in benadering en uitvoering, met een verantwoordelijke directeur aan het hoofd van iedere bedrijfsdiscipline. Daarnaast zal ook het distributiesysteem volledig worden gewijzigd, teneinde die centrale positie van de klant nog professioneler in de praktijk te brengen.'
De nieuwe directie wordt gevormd door Ing. Edward van Velse (Product Management), Sven Schipper (Finance) en Kees Kreukniet (Sales) onder leiding van CEO Richard Lezer.

Ing. Edward van Velse
Edward van Velse (46) is vanaf de eerste dag, ruim 10 jaar geleden, betrokken bij FR Security en is verantwoordelijk voor het gehele leveringsprogramma, dat voornamelijk bestaat uit camerabeveiligingsproducten. De taak van Van Velse is het onderzoeken en testen van het wereldwijde aanbod aan nieuwe producten. Als vaststaat dat aan de kwaliteitsnorm van FR Security voldaan wordt, kunnen ze in het productaanbod opgenomen worden. Feedback uit de markt vormt tevens een belangrijke bron van informatie.

Sven Schipper
Sven Schipper (35) staat aan het hoofd van de afdeling Finance. Zijn staat van dienst vermeldt onder andere vijf jaar accountmanager zakelijke markt bij de Rabobank organisatie. Daarvoor was Schipper enige tijd werkzaam in het onderwijs als docent Economie. Al twee jaar heeft Schipper bij FR Security als taak de gezonde financiële positie van het bedrijf te waarborgen. Naast financiën is Schipper verantwoordelijk voor de procesinrichting en -bewaking.

Kees Kreukniet
Kees Kreukniet (41) is per 1 juli 2002 in dienst getreden bij FR Security. Hij heeft negen jaar ervaring opgedaan bij het Amerikaanse sportmerk Reebok, waarvan de laatste jaren als sales manager. De afgelopen vijf jaar was Kreukniet binnen de Security werkzaam in de dienstverlening en distributie. Het is zijn taak het FR Security productenaanbod vanuit een marktgerichte visie aan te bieden en hij is verantwoordelijk voor de corporate communicatie. Ter ondersteuning wordt het huidige verkoopteam uitgebreid met zes tot tien gedreven professionals die waarmaken wat ze beloven.

Richard Lezer
Richard Lezer (45) is algemeen directeur van FR Holding NV. 'De doelstelling is simpel en de lat ligt hoog,' aldus Lezer. 'Dankzij onze herstructurering, het enthousiaste team van medewerkers en een geweldige productlijn krijgen wij nu de kans FR Security in de markt te positioneren als een kwalitatief en professioneel distributiebedrijf. Daarnaast zal het distributienetwerk de komende jaren stap voor stap volgens een nauwkeurig uitgestippeld tijdpad worden gestructureerd. Als eerste in onze branche zal FR Security kiezen voor eigen FR-dealers en daarnaast een aantal officiële FR-vertegenwoordigende bedrijven. Deze ontwikkelingen zullen er toe leiden dat met name de omzet van camerabeveiligingsproducten nog sterker zal toenemen en dat de leidende positie van FR Security in deze sector verder uitgebouwd wordt.'

Zwanenburg, 2 juli 2002

Voor nadere informatie (niet voor publicatie)
FR Security BV
Richard Lezer.
Venenweg 4a
1161 AK Zwanenburg
Tel: 020-4803945
E-mail: annette@fr-security.nl


02 jul 02 10:42

Deel: ' Beveiligingsbranche professionaliseert met nieuw directieteam '
Lees ook