Ministerie van DefensieNieuwsberichten

Koninklijke onderscheiding voor Amerikaanse Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

31-08-2001

Persbericht Ministerie van Defensie DV/PB83

De Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika, generaal M. Ryan, is vandaag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Deze hoge Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt door de Nederlandse ambassadeur in Washington, mr. J. Vos. Generaal Ryan ontvangt de onderscheiding onder meer vanwege zijn leidinggevende en coördinerende rol tijdens de NAVO-operaties rond Bosnië en Kosovo. De uitreiking wordt bijgewoond door de Nederlandse Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal D.L. Berlijn.

Generaal Ryan ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding op voordracht van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. In de periode 1995-1996 was generaal Ryan commandant van de Zuidelijke Luchtstrijdkrachten van de NAVO. Van 1996-1997 was de generaal commandant van de centrale NAVO luchtmachten en tevens commandant van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten in Europa. Gedurende deze periode gaf hij op uitstekende wijze leiding aan de eenheden (waaronder Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen) die werden ingezet voor vredesoperaties in het luchtruim van Bosnië-Herzegowina en heeft hij zich bijzonder ingezet voor het bevorderen van de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse luchtmacht.

In 1997 werd generaal Ryan Chief of Staff of the United States Air Force, Bevelhebber van de gehele Amerikaanse luchtmacht. Tijdens de Operatie Allied Force boven Kosovo in het voorjaar van 1999 zijn vliegers van de Koninklijke Luchtmacht in de voorste linies ingezet met hun F-16´s en bijbehorende wapensystemen. Hoewel toegerust om precisiewapens in te zetten, ontbrak het aan het begin van het conflict nog aan bestelde maar nog niet geleverde, doelopsporings- en aanwijzingsapparatuur. Dankzij de persoonlijke en directe interventie van generaal Ryan is de Koninklijke Luchtmacht versneld van de benodigde apparatuur voorzien. Daarmee was de Koninklijke Luchtmacht in staat om ook operationele missies met precisie geleide wapens boven Kosovo en Servië uit te voeren. Mede daardoor heeft de Nederlandse luchtmacht een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van een wapenstilstand en een situatie van relatieve rust in Kosovo.

Ook bij de recente operaties in de Hoorn van Afrika (UNMEE) in Eritrea en Djibouti heeft Nederland bij de voorbereidingen en het luchttransport nauw samengewerkt met de Verenigde Staten. Zo zijn voor het transport van Nederlandse AH-64 Apache helikopters vanuit Texas naar Afrika grote vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht ingezet en heeft de Nederlandse Luchtmacht met voorrang gebruik kunnen maken van oefenfaciliteiten in de Verenigde Staten om de vliegers voor te bereiden op hun taak.

Deel: ' Bevelhebber Luchtstrijdkrachten VS koninklijk onderscheiden '
Lees ook