Provincie Noord-Holland

Datum 25-2-2003 13:36:00

Onderwerp Beverratten rukken op naar het noorden van de provincie

Marjan Hoenson-Morselt
Haarlem, 25 februari 2003 - Afgelopen week is in de buurt van Enkhuizen voor het eerst een beverrat gevangen. Dat betekent dat Noord-Holland er een diersoort rijker op is geworden. Haarlem, 25 februari 2003 - Afgelopen week is in de buurt van Enkhuizen voor het eerst een beverrat gevangen. Dat betekent dat Noord-Holland er een diersoort rijker op is geworden. Eind 2002 werden de eerste beverratten in de buurt van Uithoorn aangetroffen en bestreden. Nu blijkt dat ze zich over de hele provincie hebben verspreid. De provinciale muskusrattenbestrijders zullen bijgeschoold worden omdat het traceren van de beverrat heel anders is dat het opsporen van de muskusrat. De oorspronkelijk in Zuid-Amerika levende beverratten, ook wel moerasbevers of nutrias genoemd, waren sinds 1950 permanent aanwezig in Midden-Limburg. De populatie konden redelijk in toom worden gehouden door bejaging en door de strenge winters die deze dieren niet altijd overleven. De laatste jaren hebben de beesten zich door het ontbreken van aanhoudende kou sterk uitgebreid. De beverrat trekt er twee maal per jaar, als koppel, op uit en legt per keer makkelijk 80 km af via de rivieren en andere grotere wateren. Ze richten aanzienlijke schade aan, zowel aan landbouwgewassen als aan dijken. Door hun graafwerk vormen ze een risico voor instorting en dijkdoorbraak. Vandaar dat het soort nu bijna overal in Europa, inclusief Nederland, wordt bestreden. In ons land zijn vorig jaar 5081 beverratten gevangen. Afschoon de beverrat in allerlei wateren voorkomt wordt hij bij voorkeur aangetroffen in moersgebieden met een ruige vegetatie, maar hij houdt ook van het landelijke gebied met begraasde graslanden en landbouwakkers. De donkerbruine volwassen beverratten zijn van kop tot en met de staart 80 tot 100 centimeter lang en wegen tussen de 7 en 9 kilo. Beverratten kunnen 12 jaar oud worden en werpen maximaal 2 maal per jaar 5 tot 6 jongen, die ze de eerste 10 weken zogen.

Inlichtingen: Coos Ootes, tel. (0229) 23 61 97 of tel. (06) 53 25 14 06
Inlichtingen voor de pers: Marjan Hoenson-Morselt, tel. (023) 514 41 18

Zoekwoorden:

Deel: ' Beverratten rukken op naar het noorden van Noord-Holland '
Lees ook