Gemeente Winterswijk


17 maart 2003

BEVINDINGEN VAN INLOOPBIJEENKOMST ONDERWERP VAN DISCUSSIE IN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

De raadscommissie Burger en Bestuur gaat dinsdag 18 maart discussiëren over de resultaten van de zogenaamde 'inloopbijeenkomst' van eind februari. Een van de punten die dan aan de orde zal komen, is de vraag hoe het informele contact tussen burger en raadsleden verder verbeterd kan worden. Tijdens de inloop kwam duidelijk aan het licht, dat er behoefte is aan een platform voor zo'n contact. In de commissievergadering zal ook worden gediscussieerd over het vervolg van de inloopbijeenkomst: welke actiepunten zijn er, hoe de terugkoppeling gebeurt naar de bezoekers en op welke punten de inloopbijeenkomst voor een volgende gelegenheid nog moet worden bijgeschaafd.

De eerste inloopbijeenkomst, van 16.00 tot 21.30 uur, trok in totaal ruim 80 bezoekers. 's Middags was het iets drukker dan 's avonds. Er kon zowel in groepsverband als individueel, in informele sfeer met een glaasje en een hapje, over allerlei onderwerpen worden gediscussieerd met de aanwezige wethouders en raadsleden. De aanwezige bezoekers waren samen goed voor 127 reacties. Daarvan betroffen er 30 vragen over diverse onderwerpen. In de meeste gevallen ging het om klachten. Onderverdeeld in categorieën gingen 16 klachten over overlast of gevaarlijke situaties, 12 klachten/ voorstellen om een bestaande situatie te wijzigen, 7 klachten over handhaving van regels, 6 klachten over het niet nakomen van toezeggingen en verplichtingen door de gemeente en 24 klachten over diverse onderwerpen. Tegenover die klachten stonden 5 complimenten.
De meeste reacties lagen op het terrein van het verkeer en het functioneren van de gemeente. Zoals te verwachten was, haalde ook het onderwerp 'stadskantoor' een behoorlijke score in de reacties.

De informele inloopbijeenkomst werd georganiseerd om de communicatie tussen bestuur en inwoners te verbeteren. Concrete aanleiding om zo'n bijeenkomst te houden waren de raadsvergadering van eind vorig jaar over het stadskantoor en de daar door insprekers geuite ontevredenheid over het gemeentebestuur. Toen er vervolgens in de kranten ook nog eens diverse ingezonden kritische brieven verschenen, groeide de behoefte aan een ongedwongen gespreksplatform.

De vergadering van de Commissie Burger en Bestuur op 18 maart wordt gehouden in het Gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Behalve over de inloopbijeenkomst zal er o.a. ook worden gepraat over de Voorjaarsnota en de Nota Handhaving.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bevindingen inloopbijeenkomst commissie Burger en bestuur Winterswijk '
Lees ook