Bevlogen werknemers door interventies


Rotterdam, 20110412 -- Jessica van Wingerden volgde vorig jaar de masterclass ‘Psychologisch kapitaal management’ van Erasmus Academie. Daar kwamen haar persoonlijke interesse en achtergrond in menselijk kapitaal en organisatiewetenschappen samen met een concreet verhaal van onder andere Arnold Bakker en het ‘Job demand resources model’. Het stimuleerde haar tot een promotieonderzoek.

De komende jaren onderzoekt organisatie-socioloog Jessica van Wingerden hoe gerichte interventies de bevlogenheid van medewerkers in organisaties kunnen verhogen. Interventies die hen zoveel mogelijk in staat moeten stellen gebruik te maken van aanwezige hulpbronnen. 

Theorie van bevlogenheid

Onderdeel van haar studie is de theorie achter bevlogenheid en psychologisch kapitaal management. “Die theorie stelt dat mensen op hun werk te maken hebben met taakeisen enerzijds, en  werkgerelateerde hulpbronnen anderzijds. Stress, burnouts en andere negatieve, werkgerelateerde klachten zijn veelal het gevolg van het ontbreken van een balans tussen taakeisen, wat men vaak ervaart als werkdruk, en werkgerelateerde hulpbronnen, die energie geven. Dit komt vaak voort uit het niet bewust zijn dat er hulpbronnen zijn of, als men ze wel kent ze, het onvoldoende in staat zijn om die hulpbronnen te benutten. 

Zelf de regie nemen

Medewerkers er bewust van maken dat zij zelf de regie kunnen nemen bij het benutten van hulpbronnen is van groot belang, dekt Van Wingerden. “Naast de werk gerelateerde hulpbronnen vanuit het JD-R model, is psychologisch kapitaal gericht op persoonlijke hulpbronnen. Beide hulpbronnen kunnen erg voor de hand liggen, maar toch moeilijk inzetbaar te zijn. 

Je collega als hulpbron

“Stel er is een collega die veel moeite heeft met het maken van een presentatie op de computer. Deze persoon weet dat hij een collega heeft die hem goed zou kunnen helpen, maar toch vraagt hij niet om hulp. Dat kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden, een slechte relatie tussen de collega’s of een bepaalde sfeer binnen een organisatie die het vragen om hulp moeilijk maakt.” 

Plezier loont

Het onderzoek van Van Wingerden zal zich richten op interventies die mensen in staat stellen dit soort barrières te overkomen. Het uiteindelijke idee achter de theorie is namelijk dat bevlogen mensen meer plezier hebben in hun werk en beter presteren. Anders gezegd, het creëren van een goede werkbeleving loont.

Nadere informatie:

Meer informatie vindt u op www.erasmusacademie.nl/psychologischkapitaal


Deel: ' Bevlogen werknemers door interventies '
Lees ook