Bevoegde Docent Wiskunde niet te vinden


ROTTERDAM, 20130121 -- In 2012 was één op de acht vacatures een Docent Wiskunde. Dat schrikbarende inzicht blijkt uit de Banometer van MeesterBaan. Het is voor veel scholen bijzonder moeilijk om deze vacatures met gekwalificeerde docenten in te vullen. Andere structurele probleem vakken zijn Engels, Nederlands, Duits en Natuurkunde.

De top 10 vakgebieden

De top 10 kent ten opzichte van 2011 geen wijzingen. Maar er is wel een verschuiving in de vraag. In onderstaande tabel wordt het aandeel van ieder vakgebied van het totaal aantal vacatures getoond. Daaruit komt onder meer naar voren dat 1 op de 10 vacatures een docent Engels en in 1 op de 11 vacatures een docent Nederlands wordt gevraagd. De vraag naar docenten Nederlands is overigens iets afgenomen. Ten opzicht van 2010 is de vraag naar docenten Wiskunde echter met meer dan 35 procent toegenomen. Met de invoering van de verplichte rekentoets wordt de vraag naar docenten wiskunde mogelijk alleen nog maar groter.                        
In 2012 was één op de acht vacatures een Docent Wiskunde.
Tekort beperkt zich tot aantal vakgebieden

Het lerarentekort in zijn algemeenheid bestaat niet. In het basisonderwijs staan honderden prima opgeleide leraren aan de zijlijn omdat er geen werk voor hen is. Voor hen is er hooguit werk als invalkracht. Ook docenten Geschiedenis staan in de rij voor een vacature. Het échte lerarentekort beperkt zicht tot de vakken Wiskunde, Engels, Nederlands, Duits en Natuurkunde. "De bevoegde Docent Wiskunde is niet te vinden", aldus Helma Sjamaar van Stichting ZAAM.

Daarnaast zijn er ook nog de regionale verschillen. Waar iedere school in Limburg nog te maken heeft met boventalligheid is er in de provincies Noord- en Zuid-Holland de echte vraag.

 Ook Camille Tonino van het LMC, één van de grootste werkgevers uit Rotterdam, onderschrijft de problematiek en geeft aan: "Het is erg lastig mensen te werven voor onze eerstegraads vacatures. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, Engels en Duits zijn de vakgebieden waar de meeste vacatures in voorkomen.

De vakken zorg en welzijn en techniek zijn ook moeilijk in te vullen en blijven lang open staan. Maatschappijleer, geschiedenis en de kunstvakken zoals CKV, beeldend en tekenen zijn op alle scholen de vakgebieden waar een overschot op is en waar zelden voor wordt geworven."

 Tot slot geeft Gilbert Riet senior HRM adviseur Lentiz onderwijsgroep aan. " Ik herken de uitkomsten van de Meesterbaan Banometer 2012. Het afgelopen jaar hebben wij extra inspanningen moeten leveren voor het werven van bevoegde docenten wiskunde docenten en nederlands eerste graad. Omdat de Lentiz onderwijsgroep bekend staat als goed werkgever kunnen we met het gebruik van extra wervingskanalen de juiste personen nog vinden. Een groot bereik is daarbij van essentieel belang, daarbij vraagt een groot bereik natuurlijk ook om extra activiteiten m.b.t. selectie. "


Deel: ' Bevoegde Docent Wiskunde niet te vinden '
Lees ook