expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: BEVOEGDHEDEN AR INZ VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
15 oktober 1999

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE REKENKAMER INZAKE VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Op grond van de Comptabiliteitswet (artikel 54) heeft de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid bij een minister alle informatie op te vragen die zij voor haar onderzoeken nodig heeft. De ministerraad is akkoord gegaan met de tekst van een brief die de minister van Financiën zal aanbieden aan de Tweede Kamer over toepassing van het betreffende wetsartikel. Met de Rekenkamer zijn enkele nadere afspraken gemaakt over van de vermelding van vertrouwelijke informatie in haar onderzoeksrapporten. Over de vraag of vertrouwelijke informatie in de rapportage van de Rekenkamer wordt opgenomen vindt overleg plaats met de betrokken minister. Indien openbaarmaking van de informatie in strijd wordt geacht met het belang van de staat in de zin van artikel 68 van de Grondwet, wordt deze niet opgenomen. In dat geval vermeldt de Rekenkamer slechts het bestaan van de informatie.

RVD, 15.10.1999

15 okt 99 16:30

Zoekwoorden:

Deel: ' Bevoegdheden Rekenkamer inzake vertrouwelijke informatie '
Lees ook