Centrale Raad van Beroep Utrecht

Bevoegdheid beleidsregels vast te stellen en bij ondoeltreffende uitvoering WSW terug te vorderen.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 16-05-2002

De Raad overweegt dat de regels inzake de toepassing van artikel 44, aanhef en onder e, van de WSW (aangeduid als het "zeepbeleid"), het karakter van beleidsregels dragen. Appellants beroep op het legaliteitsbeginsel faalt, nu de wetgever in dit artikelonderdeel gedaagde uitdrukkelijk de (discretionaire) bevoegdheid heeft verleend de toegekende vergoeding wegens ondoeltreffende uitvoering van de WSW geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en die verlening tevens de bevoegdheid meebrengt terzake beleidsregels vast te stellen. De terugvordering is geen strafsanctie, terwijl de Raad ook van oordeel is dat het zeep-beleid de grenzen van een redelijke beleidsbepaling niet te buiten gaat.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2439
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bevoegdheid beleidsregels bij ondoeltreffende uitvoering WSW '
Lees ook