Gemeente Goes

Persbericht

4 januari 1999

Bevolkingsgroei zet door

De gemeente Goes telde op 1 januari 1999 35.406 inwoners. Op 1/1/97 waren dat er nog 34.957, wat neerkomt op een stijging met 409 inwoners. De stijging is volledig toe te schrijven aan een vestigingsoverschot; 2.155 personen kwamen in Goes wonen; 1.686 personen vertrokken naar elders. Er waren 429 nieuw geborenen; 449 personen zijn in 1998 overleden.
Het gaat hier om voorlopige cijfers. De definitieve cijfers, die doorgaans slechts kleine veranderingen laten zien, zijn op 20 januari 1999 verwerkt.

Met de stijging van dit jaar zet de groei van de afgelopen jaren door.

1985 31422
1986 31497 (+ 75)
1987
31731 (+ 234)
1988
31815
(+ 84)
1989
32034
(+ 219)
1990
32242
(+ 208)
1991
32590
(+ 348)
1992
33023
(+ 433)
1993
33281
(+ 258)
1994
33561
(+ 280)
1995
34004
(+ 443)
1996
34229
(+ 326)
1997
34957
(+ 628)
1998
35406
(+ 449)

Deel: ' Bevolkingsgroei gemeente Goes zet door '
Lees ook