Bevolkingsonderzoek borstkanker in Den Helder in twee delen

Op 26 januari 2012 wordt het mobiele onderzoekscentrum van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker weggehaald uit de gemeente Den Helder. Rond begin april 2012 komt het onderzoekscentrum echter terug naar Den Helder om de rest van de vrouwen van 50 t/m 75 jaar uit die gemeente te onderzoeken.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Den Helder worden dit jaar vrouwen uitgenodigd uit de woonplaatsen Den Helder en Huisduinen (postcodes 1781 t/m 1784 en 1789). Het gaat om ongeveer 4.750 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West. Het onderzoek vindt plaats in het mobiele onderzoekscentrum op het parkeerterrein bij de sporthal, Sportlaan 54, 1782 ND Den Helder.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden ongeveer twee weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in? Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst 76%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden er ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden ongeveer 4.000 vrouwen als gevolg van deze ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door borstkanker met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen.

Deel: ' Bevolkingsonderzoek borstkanker in Den Helder in twee delen '
Lees ook