Gemeente Gent


Borstkanker vroegtijdig opsporen (07/09/2001)

Enkele weken geleden startte de Vlaamse overheid een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen tussen 50 en 70 jaar in Vlaanderen werden opgeroepen om om de twee jaar een mammografie te laten nemen, ook al hebben ze geen klachten. In vele gemeenten is het de eerste keer dat de vrouwen op deze manier worden benaderd. Gent echter heeft al een jarenlange traditie op het vlak van borstkankeropsporing op grote schaal.

Over de oorzaken van borstkanker is nog niet veel bekend. Daarom kan de ziekte moeilijk worden voorkomen. Een vroegtijdige opsporing van borstkanker is wel mogelijk. Dit betekent dat de ziekte kan worden vastgesteld, nog voor een vrouw klachten heeft of voor er duidelijke tekens van borstkanker merkbaar zijn. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Bovendien is in het beginstadium van de ziekte de behandeling vaak minder ingrijpend.

De meest gangbare methode om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken is de mammografie. Dit is een röntgenfoto van de borsten.

Bij een bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden de vrouwen op grote schaal opgeroepen om zich te laten onderzoeken. Het doel is de sterfte ten gevolge van borstkanker gevoelig te doen dalen. In Gent worden al sinds 1992 alle vrouwen tussen 40 en 70 jaar schriftelijk uitgenodigd voor een tweejaarlijks mammografisch onderzoek, in het kader van het piloot-project 'Vroegtijdige opsporing van borstkanker - Gent'. Het project is een initiatief van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker (CPVOK) van de Universiteit Gent, in samenwerking met het stadsbestuur van Gent en de lokale huisartsen, gynaecologen en radiologische diensten.

Vanaf 2002 wordt het Gentse piloot-project opgenomen in het programma van de Vlaamse overheid. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Gent zal de activiteiten van de verschillende partners dan coördineren en ondersteunen.

Om de bevolking over borstkanker (preventie, screening, ) te informeren, organiseert de Dienst Gelijke Kansen drie lezingen in oktober 2001.

Dr. Bleyen van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker geeft tekst en uitleg op donderdag 4, 11 en 18 oktober telkens om 20 uur in lokaal 506-507 van het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. De deelnemers wordt een drankje aangeboden.

Praktisch

Inschrijven is noodzakelijk en kan op telefoonnummers (09)266 71 64 (Brigitte Brondeel, administratief medewerkster) en (09)266 76 29 (Mieke Dejonckheere, gelijkekansenambtenaar)

Informatie

De Dienst Gelijke Kansen (Sociale Zaken en Huisvesting), Baudelohof Lokaal D en E in Gent, tel. (09)224 02 57, e-mail gelijke.kansen@gent.be

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bevolkingsonderzoek borstkanker in Gent '
Lees ook