Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Nieuwegein 10/06/99

Actie winkelcentrum De Batau (Muntplein)/
Nieuwegein, 6 oktober 1999.

Bevordering van veiligheidsgevoel.

In de maand september werd door de wijkpolitie van district Lekstroom gestart met extra toezicht in en nabij het winkelcentrum De Batau te Nieuwegein, ook bekend als winkelcentrum Muntplein.

Inventarisatie van klachten leverde op dat door verschillende oorzaken het winkelend publiek en omwonenden zich daar onveilig voelen. Enkele oorzaken hiervan bleken:

-Overlast door jeugdigen;

-Rijden op fietsen en bromfietsen door het winkelcentrum;
-Te veel en te grote uitstallingen van de winkels.

Door de politie werd op grond van deze klachten een inventarisatie gemaakt en een plan van aanpak opgesteld.

Waarschuwend optreden.

In de maand september werd met name waarschuwend opgetreden en het publiek vertrouwd gemaakt met het doel van de actie: Het veiligheidsgevoel bij winkeliers, publiek en bewoners terugbrengen en de verkeersveiligheid in en rond het winkelcentrum bevorderen.

Verbaliserend optreden.

Vanaf maandag 4 oktober is de politie overgegaan tot verbaliserend optreden. Door motorsurveillanten werd met gebruikmaking van technische middelen een verkeerscontrole in de omgeving van het winkelcentrum gehouden.

's Middags werden 13 fietsers en 2 bromfietsers bekeurd voor het rijden in het winkelcentrum. Dat kostte de fietsers fl. 50,- en de bromfietsers fl. 70,-. Tijdens de verkeerscontrole werden 4 bromfietsers bekeurd voor het overschrijden van de geluidsnormen met hun bromfiets en 3 bromfietsers kregen een bekeuring omdat hun voertuig opgevoerd was.

De politie zal de komende weken intensief blijven controleren en acties houden in het winkelcentrum en de omgeving daarvan.

Deel: ' Bevordering veiligheidsgevoel in Nieuwegein '
Lees ook