VU ziekenhuis

Beweegprogrammas voor ouderen een succes

Amsterdam, 29 januari 2003
2003/004/JS

In september 2000 is onder 224 bewoners van zes West-Friese woonzorgcentra een onderzoek gestart naar de gezondheidseffecten van verschillende beweegprogramma's voor ouderen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden op woensdag 5 februari tijdens het symposium 'Implementatie van beweegprogramma's voor ouderen' gepresenteerd.

Bij de ouderen vallen de beweegprogramma's in ieder geval erg in de smaak. Zo geeft een ruime meerderheid aan dat ze zich lichamelijk beter of veel beter voelen ten opzicht van voor aanvang met het beweegprogramma. Een groot deel van de ouderen wil dan ook graag doorgaan met de beweegprogramma's. Daarom organiseert de gemeente Hoorn in samenwerking met de Stichting Ouderen in Beweging West-Friesland een vervolg op het onderzoek. Inmiddels heeft de stichting een negental woonzorgcentra voorzien van moderne fitnessapparatuur. In vier Hoornse woonzorgcentra worden momenteel negentien uren 'training' (met een bezettingsgraad van 83%) gegeven. Momenteel volgen 117 70-plussers (bewoners en omwonenden) met veel plezier deze uren. Meer dan de helft van de deelnemers zegt zelfs andere afspraken af voor de training.

Het symposium slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. In het ochtendprogramma wordt de huidige wetenschappelijke stand van zaken geschetst over gezondheidsbevorderende bewegingsprogramma's voor ouderen. De middag staat in het licht van de praktijk. Hoe kunnen effectieve beweegprogramma's voor ouderen eruit zien en wat komt er kijken bij de organisatie van dergelijke programma's? Tenslotte kan in het forum volop met de sprekers gediscussieerd worden.

Organisatie is in handen van de afdeling sociale geneeskunde, instituut voor extramuraal geneeskundig onderzoek, VU medisch centrum Amsterdam en de Stichting Ouderen in Beweging West-Friesland in samenwerking met de gemeente Hoorn. Gezien het belang van dit project heeft ZonMW subsidie verstrekt.

Ontmoeting met de pers:
Vrijdag 31 januari om 11.30 uur in het restaurant van Schouwburg het Park, Westerdijk 49 in Hoorn (graag hiervoor aanmelden bij Brigitte Westerbeek, tel: 0229-212724)
Aanwezigen:
dr. M. Chin A Paw, onderzoeker EMGO Instituut, VU medisch centrum drs. Q. Tetteroo, voorzitter Stichting Ouderen in Beweging West-Friesland/orthopedisch chirurg, Westfries Gasthuis P. Koning, consulent ouderensport gemeente Hoorn R. Tonnaer, wethouder gemeente Hoorn

Deel: ' Beweegprogrammas voor ouderen een succes '
Lees ook