Gemeente Groningen

3
JUL
09.19

Persbericht

Nu ook bewegwijzering voor bedrijventerreinen
02-07-2002

Snelle vindbaarheid en daarmee dus ook de bereikbaarheid van een bedrijf is gediend met een goede bewegwijzering. Zoals de ANWB borden landelijk duidelijk naar plaatsen verwijzen moet daarbij op lokaal niveau voor de bedrijventerreinen op worden aangesloten.

Aangezien er steeds meer elektronische hulpmiddelen beschikbaar komen om de weg te vinden en de positie te bepalen is er gezocht naar een systeem dat snel gerealiseerd kan worden, relatief weinig investeringen vergt en uiteraard beantwoordt aan de doelstelling voor het gebruik.

Een dergelijk systeem wordt op de markt gebracht door het bedrijf DeltaSign te Leeuwarden. Dit bedrijf heeft tot tevredenheid van de gebruikers reeds in een groot aantal gemeenten in Nederland het systeem geplaatst.

De gemeente Groningen zal een overeenkomst met DeltaSign aangaan waarbij het bedrijf het recht verkrijgt om op alle bedrijventerreinen in de gemeente dit systeem te plaatsen. De daaraan verbonden investeringen komen voor rekening van DeltaSign.

Ondernemers kunnen tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding deelnemen in het systeem. Men krijgt daarvoor een eigen naamsvermelding. Hoe meer bedrijven meedoen hoe minder bezoekers hoeven te zoeken.

In de uiterlijke presentatie ligt als voordeel dat er op alle terreinen een eenduidig beeld ontstaat en dat allerhande al dan niet illegale borden zullen worden verwijderd. De kwaliteit van het ruimtelijke beeld is dus zeker ook gediend met dit systeem.

DeltaSign draag er zorg voor dat nog in 2002 alles wordt gerealiseerd.

Deel: ' Bewegwijzering voor bedrijventerreinen in Groningen '
Lees ook