---


---

Bewindslieden bedanken Defensie-personeel bij afscheid

22-07-2002

Minister Frank de Grave en staatssecretaris Henk van Hoof hebben tijdens een korte afscheidsbijeenkomst op het ministerie vanmiddag (22 juli) hun waardering en dank uitgesproken voor de ondervonden samenwerking, inzet en vriendschap. Onder het motto de koning is dood, leve de koning feliciteerde De Grave het Defensie-personeel met de nieuwe minister en staatssecretaris. Met minister Korthals en staatssecretaris Van der Knaap krijgt u twee uitstekende bewindslieden. En dat verdient u ook. Ik heb het in ieder geval een eer en voorrecht gevonden minister van Defensie te zijn geweest.

De scheidende minister die net als staatssecretaris Van Hoof terugkeert in de bankjes van de Tweede Kamer relativeerde het afscheid met de woorden dat er maar twee van de 73.000 mensen bij Defensie weggaan. Defensie blijft wat het is. Defensie dat zijn de medewerkers, de krijgsmachtdelen, de centrale organisatie. Daar verandert op zich niets aan. De Grave noemde Defensie een uiterst professionele organisatie met mensen die hun werk gemotiveerd doen en terecht trots zijn op hun inzet. Terecht dat u dus ook van uw bazen het uiterste vraagt. Ik heb ongetwijfeld niet aan alle verwachtingen voldaan, maar ik heb mijn best gedaan. Over de resultaten moeten anderen maar oordelen.

Over het in de media uitgedragen beeld dat Defensie bij de verdeling van de departementen een soort sluitpost was, stelde De Grave te begrijpen dat dit vreemd overkomt bij het personeel. Zoiets van ´als je onderwijs neemt, krijg je Defensie er bij cadeau´. Maar dat heeft niets met u te maken of uw inzet. Dat heeft te maken met mijn vak, de politiek. Defensie is voor een politicus best een lastig departement. Tot slot sprak De Grave de hoop uit dat het iedereen bij Defensie goed zou gaan. Ook de scheidende staatssecretaris, Van Hoof, sprak die hoop uit. Er is veel gebeurd, we hebben met elkaar veel tot stand gebracht. Dat kan een bewindsman niet alleen, en ik dank u allemaal voor uw steun en samenwerking. De bijeenkomst werd afgerond met enkele woorden van erkentelijkheid voor de inzet van beide scheidende bewindslieden, namens het Defensiepersoneel uitgesproken door secretaris-generaal Barth. (fotos: Peter Wiezoreck) Ministerie van DefensieGerelateerde pagina's

* Overzicht Ministers van Defensie 1960-heden

Deel: ' Bewindslieden bedanken Defensie-personeel bij afscheid '
Lees ook