---


---

Ministerie van DefensieBewindslieden geïnterviewd op nieuwe Regeringssite

23-07-2002

Nederland heeft er sinds vandaag (23 juli) een nieuwe internetsite bij, en wat voor een. Onder de naam www.regering.nl biedt het kabinet via de site een keur aan informatie over de regering en het regeringsbeleid. De nieuwe site wordt gemaakt door een redactie van de Rijksvoorlichtingsdienst, maar de informatie wordt ook aangeleverd door de sites van de ministeries, zoals bijvoorbeeld www.mindef.nl. Op de eerste dag van haar bestaan brengt de regeringssite al gelijk mini-interviews met alle nieuwe bewindslieden. Ook minister Korthals en staatssecretaris Van der Knaap beantwoordden acht vragen over hun nieuwe functie.

Op de vraag wat hij over vier jaar denkt te hebben bereikt zegt minister Korthals dat hij dan wil dat in de samenleving het belang wordt ingezien van de krijgsmacht en dat men inziet dat Defensie een belangrijke rol kan spelen bij het bewerkstelligen van vrede en stabiliteit in de wereld. Staatssecretaris Van der Knaap antwoordt op de zelfde vraag: ik wil werken aan een moderne defensieorganisatie, waarbij mensen tevreden en enthousiast kunnen bijdragen aan de belangrijke taak van de krijgsmacht om de wereldvrede te bevorderen. Dan gaat het om goed personeelsbeleid en goed materieel voor het leger.

Over een eventueel Europees leger zegt de minister: Ik ben niet voor een dergelijk Europees leger, wel voor verregaande Europese samenwerking op militair terrein. Volgens eigen zeggen is de sterkste eigenschap van Korthals dat hij een redelijk bindende figuur is. Op de vraag of hij liever een tochtje met een onderzeeboot of een proefvlucht met een straaljager maakt, antwoordt Van der Knaap dat hij er een voorkeur voor heeft om eerst te vliegen met een straaljager en daarna in een onderzeeboot te stappen. De nieuwe staatssecretaris noemt het besluit om deel te nemen aan de ontwikkeling van de JSF het beste besluit van het tweede paarse kabinet. Het is het beste en goedkoopste product met grote kansen voor het Nederlandse bedrjjfsleven. Ik zie alleen maar plussen op dit dossier.

De redactie van de regeringssite bestaat uit Jaap de Bruijn, Dorie Matton en Hans Janssens. Voor alle interviews met de nieuwe bewindslieden van het kabinet Balkenende: www.regering.nl

Deel: ' Bewindslieden geïnterviewd op nieuwe Regeringssite '
Lees ook