Provincie Overijssel

Bewindslieden ondertekenen akkoord in Goor

De provincie Overijssel heeft de uitvoering op zich genomen van de sanering van wegen die zijn verhard met asbestafval in Goor en Harderwijk. Staatssecretaris Van Geel, de Overijsselse gedeputeerde Nap en haar Gelderse ambtgenoot Aalderink ondertekenden in Goor het bijbehorende bestuursakkoord.

Met de Saneringsregeling Asbestwegen 2^e Fase krijgen particulieren een laatste mogelijkheid om paden en wegen op kosten van de overheid te laten saneren. Overijssel voert de regeling mede namens de provincie Gelderland uit.

Gedeputeerde Nap is optimistisch: ?De sanering van de asbestwegen in Goor is met de eerste fase voortvarend van start gegaan en dat willen we in de rest van het project voortzetten.?

Landschap
Na de ondertekening bezocht het gezelschap enkele landgoederen en agrarische wegen die met asbestafval zijn vervuild en waarvan verschillende delen al tijdens de eerste fase zijn schoongemaakt.

Duidelijk werd daardoor zichtbaar dat de saneringsregeling niet alleen een beschermende functie heeft, maar ook kan bijdragen aan het verfraaien van het landschap. De gesaneerde wegen en paden zijn nu een landschappelijk verzorgd deel van de mooie natuur in dit gebied.

Lees meer over de Saneringsregeling Asbestwegen 2e fase

Bewindslieden ondertekenen akkoord in Goor

SP scoort goed in de StemWijzer

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel

Overijssel steunt uitwisseling Thorbecke en OBD met Letland

Gedeputeerde Kamperman plant eerste boom Witharen

Forse subsidie voor leidraad externe veiligheid gemeenten

Overijsselse avond in Zwartsluis

Grootscheepse Dag van Overijssel op 8 maart

Provincie schenkt jeugd boek en voorstelling

Luxe weekeind en 2000 euro in speurtocht digiboerderij

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

© 26-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Bewindslieden Overijssel ondertekenen akkoord in Goor '
Lees ook