Gemeente Almere

Persbericht 235.3

16 september 1999

BEWONERS GAAN ZWERFVUIL TE LIJF

Zondag 19 september rond 12.00 uur gaat een aantal bewoners van de Zandwierde in Almere-Haven het zwerfvuil in hun woonomgeving aanpakken.

Deze actie, die ondersteund wordt door het gemeentelijk wijkbeheer, vindt plaats op initiatief van de bewoners van de Zandwierde. In de Wierden, waartoe deze wijk hoort, loopt evenals in de Regenboogbuurt, Muziekwijk-Zuid en de Waterwijk een pilotproject op het gebied van bewonersparticipatie. De actie wordt gecoördineerd door mevrouw Gimenez die zich in het kader van dit pilotproject inzet om de wijk leefbaar te houden.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Bewoners Almere-Haven gaan zwerfvuil te lijf '
Lees ook