Gemeente Amstelveen

Bewoners enthousiast over ondergrondse containers

Van dinsdag 11 februari tot en met dinsdag 18 februari jl. stond het informatiecentrum in de bibliotheek aan het Stadsplein in het teken van de ondergrondse containers voor papier, glas en textiel. De gemeente Amstelveen heeft deze week twee informatieavonden en een
-middag georganiseerd. Amstelveners konden vragen stellen aan wethouder Alink, de projectleider mevrouw Kaiser en de teamleider afvalbeheer de heer Bijl over de plannen tot plaatsing van ondergrondse containers. Het merendeel van de bezoekers stond positief tegenover de geplande locaties van de ondergrondse containers. "Natuurlijk werden er ook kritische kanttekeningen geplaatst over enkele locaties. Reacties zullen de komende weken zorgvuldig behandeld worden", aldus Anne Kaiser van de gemeente Amstelveen.

Alle bovengrondse containers voor glas, papier en textiel zullen vervangen worden door ondergrondse containers. Een deel van de containers kan op de huidige locaties onder de grond worden gebracht. Voor het andere deel zijn nieuwe locaties gevonden. Deze locaties zijn tot stand gekomen na uitgebreid kabel- en leidingonderzoek. De grote hoeveelheid kabels die onder de grond ligt, is de grootste beperkende factor bij het bepalen van locaties. 34 bezoekers hebben hun op- en aanmerkingen achtergelaten. De meeste vragen hadden geen betrekking op de specifieke locaties. Een aantal reacties had te maken met de verkeersveiligheid rondom de containers.

Enquête
Bij ondergrondse containers blijft een relatief kleine inworpzuil boven de grond zichtbaar. Bezoekers konden door het invullen van een enquête, hun voorkeur voor de kleurstelling van deze zuil kenbaar maken. Er waren vier mogelijkheden om uit te kiezen. Uit de enquête komt naar voren dat er een voorkeur bestaat om de zuilen te accentueren met kleuren. De kleuren zorgen voor herkenning van het type container. Geel is de kleur voor glascontainers, blauw de kleur voor papiercontainers en rood de kleur voor textielcontainers. Er is geen duidelijke voorkeur voor geheel of gedeeltelijk gekleurde containers. De uitkomst van de enquête neemt de gemeente mee in de definitieve beslissing.

Kwaliteitsimpuls
De ondergrondse containers zijn een belangrijke mijlpaal voor de Kwaliteitsimpuls. Het is namelijk het eerste project dat gerealiseerd wordt. De burgers van Amstelveen is gevraagd wat de gemeente zou moeten doen met het geld dat de gemeente tot haar beschikking kreeg door de verkoop van het kabelbedrijf. Het ging daarbij om projecten die de kwaliteit van wonen, werken en leven in Amstelveen zouden verhogen. Uit meer dan 750 voorstellen selecteerde de gemeente er 17. Amstelveners konden hieruit een eigen top 3 samen stellen. Er bleek een voorkeur voor meer veiligheid, onderwijsverbetering en een schoon (leef)milieu. Naast het project van de ondergrondse containers zullen de volgende projecten binnen afzienbare tijd uitgevoerd worden:
* Veiligheid bij en in tunnels;

* Computers voor minima;

* Fiets- en wandelvoorzieningen;

* Opwaarderen buitenruimte Stadshart;

* ICT in scholen en wijkinstellingen;

* Betere dienstverlening op maat.

Deel: ' Bewoners Amstelveen enthousiast over ondergrondse containers '
Lees ook