Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

07-12-1999

Bewoners willen geen brandplaats in wijk West 2

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft dinsdag 30 -11-1999 een bezoek gebracht aan de bewoners van de wijk West 2. De avond werd gehouden in de Openbare Bassisschool Tasveld en werd door meer dan zestig personen bezocht.

In groepjes onder leiding van de leden van het college werden er veel verbeterplannen gemaakt.

Veel bewoners wilden het nieuwjaarsvuur op een andere locatie. Volgens de bewoners is de groenstrook bij de steenfabriek een geschikte locatie. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze plek niet geschikt is. Dit jaar zal er dan ook geen nieuwjaarsvuur zijn in de wijk west 2.

Een andere punt was het kruispunt bij het arbeidsbureau. Veel bewoners vinden dit een onoverzichtelijk en dus gevaarlijk punt. Ook de verkeersveiligheid rondom het ziekenhuis wordt door veel bewoners als onveilig ervaren. Bijna alle aanwezigen gaven aan geen AZC in hun wijk te willen.

Veel bewoners hebben last van geluid dat geproduceerd wordt door de auto's die op de N360 rijden. Verder willen de bewoners dat er verlichting komt langs het nieuwe fietspad richting Appingedam.

Uit de gesprekken bleek overigens ook dat veel bewoners tevreden zijn over het groene karakter van de wijk.

Van al deze schriftelijk en mondeling ingebracht punten wordt nagegaan hoe zaken kunnen worden aangepakt door de gemeente.

Die aanpak wordt vermeld in het verslag dat over enkele weken klaar is. De wijkvereniging zorgt voor de verspreiding van het verslag.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt S. Schaap, telefoon 0596-639323.

Deel: ' Bewoners Delfzijl willen geen brandplaats in wijk West 2 '
Lees ook