Gemeente Terneuzen

donderdag 20 juni 2002

BEWONERS EN STELTKLUUT EENS MET BEPERKTE KAP BOMEN TRINITEIT

Na goed en grondig onderling overleg werden betrokken partijen het vandaag, 20 juni, eens over de beperkte kap van bomen in Triniteit. Met het behaalde resultaat in deze eerste fase is iedereen tevreden.

In eerste instantie leidde de aanvraag van een kapvergunning voor 150 bomen en struiken in Triniteit tot veel weerstand. De afgelopen weken is de eerste fase van de plannen in gezamenlijk overleg tussen bewonersplatform Triniteit, natuurvereniging de Steltkluut, woningbouwvereniging Clavis, aannemingsbedrijf Gebrs. van der Poel en de gemeente Terneuzen grondig besproken. De besprekingen verliepen prettig en constructief. Er is onderscheid gemaakt tussen bomen die kunnen blijven staan, bomen die worden verplaatst en bomen die worden gekapt. Uiteindelijk worden er in deze eerste fase van de bouw slechts 23 bomen gekapt.

Waar mogelijk zijn de plannen aangepast. Verplaatsing bleek niet in alle gevallen haalbaar vanwege bijvoorbeeld ondergrondse leidingen en de conditie van de bomen. Voor elke gekapte boom wordt elders in de wijk een nieuw exemplaar geplant. Door deze aanpassingen wordt het plan nog beter en zullen de volwassen bomen in een parkachtige omgeving de (voormalige Bomen-) buurt blijven sieren. Met het behaalde resultaat zijn alle betrokkenen tevreden. Partijen gaan dinsdag 25 juni weer rond de tafel voor bespreking van het groen in de tweede fase van de nieuwbouw.

Verplaatsing en beperkte kap zijn noodzakelijk om de werkzaamheden voor nieuwbouw in Triniteit te kunnen voortzetten. Ook op andere vlakken loopt het overleg goed, is het vertrouwen tussen betrokkenen hersteld en is de informatie-uitwisseling op gang. Zo is vorige week dinsdag op een informatieavond voor bewoners van Triniteit de aanpak en de planning van de bouw van de eerste woningen toegelicht.


---

Noot aan de redactie:

Nadere informatie:

Afdeling Communicatie
Dirk Timmers
Telefoonnummer: 0115 - 642 362


Deel: ' Bewoners en steltkluut eens met beperkte kap bomen in Triniteit '
Lees ook